Vad?

Vi testar pixibok som medel för att lära förskolebarn och deras föräldrar om barnkonventionen.

Varför?

Idag erbjuder vi på Familjecentralerna i Helsingborg inget material som riktar sig direkt till de allra minsta barnen gällande barnkonventionen och barns rättigheter. Vi ser att detta är något som är viktigt att prata om även med denna målgrupp, och vill därför testa en pixibok som ett barnvänligt format för föräldrar och personal att läsa tillsammans med sina barn.

Hur?

Piloten Pixibok har som syfte att testa en liten upplaga av en pixibok på familjer som besöker en av stadens familjecentraler under 2022. Faller testet väl ut, kommer piloten tas vidare och skalas upp i olika kanaler i staden.

Pixiboken är designad av medarbetarna på familjecentralen Högaborg.

Effektmål

Ökat medvetande hos föräldrar om barnkonventionen

Effektmål

Ökad kännedom om de egna rättigheterna hos de minsta barnen

Invånarinvolvering

Invånarna får tycka till om boken genom en QR -enkät på bokens baksida.

  • Drivs av

    Socialförvaltningen

  • Kategori

    Demokrati

Kontakt

Namn: Marika Jannerfjord
E-post: marika.jannerfjord@helsingborg.se