Integration

Pixibok om barnkonventionen

Realiserad

Pixibok om barnkonventionen

Vad?

Vi testar pixibok som medel för att lära förskolebarn och deras föräldrar om barnkonventionen.

Varför?

Idag erbjuder vi på Familjecentralerna i Helsingborg inget material som riktar sig direkt till de allra minsta barnen gällande barnkonventionen och barns rättigheter. Vi ser att detta är något som är viktigt att prata om även med denna målgrupp, och vill därför testa en pixibok som ett barnvänligt format för föräldrar och personal att läsa tillsammans med sina barn.

Hur?

Piloten Pixibok har som syfte att testa en liten upplaga av en pixibok på familjer som besöker en av stadens familjecentraler under 2022.

Pixiboken är designad av medarbetarna på familjecentralen Högaborg.

Lärdomar

Arbetet har gått bra, vi gjorde dock en lite för liten upplaga så i andra omgången tog vi i rejält.

Nu ska boken distribueras via Socialförvaltningen och vissa förskolor och fortsätta utvärderas av invånarna genom enkäten / QR koden.

Boken finns att ladda hem här för att trycka och använda i din organisation

Publicerad: 24 oktober, 2022
Senast uppdaterad: 20 juni, 2024

Effektmål

Ökat medvetande hos föräldrar om barnkonventionen hos de som läst boken

Effektmål

Ökad kännedom om de egna rättigheterna hos de minsta barnen som läst boken

Invånarinvolvering

Användarna, invånarna, får tycka till om boken genom en QR -enkät på bokens baksida.

  • Drivs av

    Skol- och fritidsförvaltningen / Socialförvaltningen

  • Kategori

    Integration

  • Kostnad hitintills

    23000 kr

Kontakt

Namn: Marika Jannerfjord
E-post: marika.jannerfjord@helsingborg.se