Vad?

Kan vi underlätta vid de många små översättningsbehoven i samband med hämtning och lämning i stadens förskolor genom att ha en gemensam språkresurs?

Varför?

Våra förskolor har alltid möjlighet att boka en tolk eller språkresurs via stadens tolkförmedling vid behov. Utmaningen uppstår i att stadens tolkar är frilansare som tar uppdrag på flera olika håll. Det går därför inte att spontanringa en tolk för översättning i de stunder då de kan hjälpa till i ett samtal, till exempel vid mindre ärenden i samband med hämtning och lämning. Dessa ärenden behöver oftast samtidigt bara upp till ett par minuters översättningshjälp och inte hela den halvtimme som annars bokas.

Hur?

Nu vill vi testa om vi kan lösa de situationerna genom att boka upp en gemensam språkresurs under de aktuella timmarna. Istället för att varje förskola bokar en egen tolk så testar vi att låta förskolorna ringa in till samma språkresurs.

Planen är att testa upplägget under två veckor och följa upp värdet genom mäta hur många samtal som den gemensamma språkresursen får under den perioden.

På samma tema utforskas och testas just nu ett par andra lösningar i Helsingborgs stad:

  • Digital tolk – en tolkningsapp som utvecklas i samarbete mellan flera av stadens förvaltningar.
  • Laiban – förskolans digitala assistent som successivt lär sig prata fler språk och svara på fler frågor.

 

Effektmål

Ökad förståelse mellan vårdnadshavare och förskola

Invånarinvolvering

Idén testas med vårdnadshavare.

Kontakt

Namn: Anne Svensson - förskolepedagog
E-post: anne.svensson2@helsingborg.se