Integration

Gemensam språkresurs vid hämtning och lämning

Avbruten

Gemensam språkresurs vid hämtning och lämning

Vad?

Kan vi underlätta vid de många små översättningsbehoven i samband med hämtning och lämning i stadens förskolor genom att ha en gemensam språkresurs?

Varför?

Våra förskolor har alltid möjlighet att boka en tolk eller språkresurs via stadens tolkförmedling vid behov. Utmaningen uppstår i att stadens tolkar är frilansare som tar uppdrag på flera olika håll. Det går därför inte att spontanringa en tolk för översättning i de stunder då de kan hjälpa till i ett samtal, till exempel vid mindre ärenden i samband med hämtning och lämning. Dessa ärenden behöver oftast samtidigt bara upp till ett par minuters översättningshjälp och inte hela den halvtimme som annars bokas.

Hur?

Nu vill vi testa om vi kan lösa de situationerna genom att boka upp en gemensam språkresurs under de aktuella timmarna. Istället för att varje förskola bokar en egen tolk så testar vi att låta förskolorna ringa in till samma språkresurs.

Planen är att testa upplägget under två veckor och följa upp värdet genom mäta hur många samtal som den gemensamma språkresursen får under den perioden.

På samma tema utforskas och testas just nu ett par andra lösningar i Helsingborgs stad:

 • Digital tolk – en tolkningsapp som utvecklas i samarbete mellan flera av stadens förvaltningar.
 • Laiban – förskolans digitala assistent som successivt lär sig prata fler språk och svara på fler frågor.

Resultat från första testet: 

Testperiodupplägg: 2 veckor i jan-22, 7.45-9.15 och 12.30-14.30, på en förskola. 

De som varit i behov av tjänsten och använt den är positiva till lösningen. Totalt gjordes 8 samtal till tolken men utvärderingssvaren indikerar att samtalen hade kunnat vara fler, framförallt för att testet gjordes under en intensiv sjukfrånvaroperiod och både flera barn och pedagoger var borta. Man nämner också att den korta perioden gjorde det svårt att komma ihåg att möjligheten fanns, samt att tiderna inte passade alla barns schema.

Själva tolkningen har fungerat bra och det har uppskattats att kunna skapa bättre relationer med vårdnadshavarna. Möjligheten att kunna samordna med avdelningen som ett barn har syskon på och kunna göra ett gemensamt samtal nämns också som något positivt. Framåt ser man gärna att tjänsten samordnas centralt och erbjuds till fler förskolor.

Testomgång 2:

Under veckorna 17-20 testas arbetssättet med 3 olika förskolor: Raus Plantering, Lussebäcken och Slottsvången.

Under de första två veckorna ringde det 4-5 samtal per dag, något färre under den tredje vecka och inga samtal under den sista veckan. De som ringde var positiva till möjligheten.

Initiativet är nu vilande i väntan på nästa steg.

Publicerad: 19 november, 2021
Senast uppdaterad: 18 april, 2024

Effektmål

Ökad förståelse mellan vårdnadshavare och förskola

Invånarinvolvering

Idén testas med vårdnadshavare.

 • Drivs av

  Arbetsmarknadsförvaltningen / Skol- och fritidsförvaltningen

 • Kategori

  Integration

 • Estimerad budget

  52420 kr

 • Sektor

  Barn och unga / Föräldrar / Integration / Skola

 • Partners

  Arbetsmarknadsförvaltningen

Kontakt

Namn: Anne Svensson - förskolepedagog
E-post: anne.svensson2@helsingborg.se