Klimat & Miljö

Utvärdera klimatpåverkan i upphandling

Testas som pilot

Utvärdera klimatpåverkan i upphandling

Vad?

Låg klimatpåverkan gav betydande fördel i anbudet, vid upphandling av nytt byggprojekt.

Varför?

En betydande del av Helsingborgshems klimatpåverkan kan kopplas till byggandet av nya bostadshus. Men det är svårt att ställa krav kring detta vid upphandling av nya projekt. Kunskapen kring utsläpp från materialproduktion och byggfas är inte tillräckligt stor i branschen.

Hur?

Helsingborgshem valde att i upphandlingen av ett nytt bostadshus på Högasten låta entreprenörerna tävla om lägst klimatpåverkan. Den entreprenör som redovisade lägst klimatpåverkan för nyproduktionen fick en betydande fördel i utvärderingen av anbuden. Det vinnande anbudet gav både lägsta pris och lägsta klimatpåverkan. Det här är vårt första steg i att använda klimatkrav i byggfasen, och något som både vi och entreprenörerna har kunnat lära mycket av.

Publicerad: 9 juni, 2020
Senast uppdaterad: 9 november, 2023
  • Drivs av

    Helsingborgshem

  • Kategori

    Klimat & Miljö

  • Sektor

    Hållbart byggande / Miljö / Upphandling

Kontakt

Namn: Tina Appelqvist
E-post: Tina.Appelqvist@helsingborgshem.se