Klimat & Miljö

Världens första elbilspool med laddning utan sladd!

Avbruten

Världens första elbilspool med laddning utan sladd!

Vad?

En elbilspool med laddning utan sladd, där tekniken ser till att batterierna blir påfyllda när du lämnar tillbaka bilen. Det här är världens första elbilspool där bilarna får ström via en laddskena i gatan! Mobilitetshubben är ännu ett steg i arbetet för mer utrymme för människor och mer hållbara sätt att ta sig fram som en del av rörelsen Street Moves.

Varför?

Utvecklingen på elbilsfronten går snabbt och elbilar blir allt vanligare i stadsmiljön. Med det ökar också behovet av laddplatser – men dagens laddstolpar tar plats i stadsmiljön och kräver sladd. När du hyr en elbil behöver du ofta se till att den är laddad innan du lämnar tillbaka bilen. Här på Rektorsgatan testar vi framtidens laddningsstruktur.

Hur?

Bilen laddas direkt från en skena i gatan, samtidigt som vi erbjuder en bilpool som kan minska behovet av den egna bilen. På Södra Storgatan finns vår första mobilitetshubb.Den har utformats för att hindra bilarna att köra fortare än de ska samtidigt som den skapar sittplatser och cykelparkering och tillför grönska och belysning till platsen. Här har vi fokus på att göra det enklare att välja annat än en egen fossildriven bil, som till exempel att hyra elbil när det behövs eller välja buss eller cykel. Grönska och sittytor ramar in platsen. Så hur jobbar vi då? Tillsammans förstås! Genom att koppla ihop Street Moves, som arbetar för att göra Sveriges gator hållbara, hälsosamma och levande, med spjutspetskompetenser inom elektrifiering har vi bättre förutsättningar att lyckas än var och en på sitt håll. Mobilitetshubben är en del av det praktiknära forskningsprojektet Steet Moves, som är finansierat av Vinnova och leds av ArkDes Think Tank.

Lärdomar

Pilottestet på Rektorsgatan är genomfört och avslutat. Samarbetet har fungerat mycket bra. Efter utvärdering kommer man ta ställning till om initiativet skalas upp eller inte.

Publicerad: 13 juni, 2022
Senast uppdaterad: 24 maj, 2024

Effektmål

Göra Sveriges gator hållbara, hälsosamma och levande.

Kontakt

Namn: Oscar Grönvall
E-post: Oscar.grönvall@helsingborg.se