Trygghet

Hur blir vi supersmarta när vi utvecklar en stadsdel?

Avbruten

Hur blir vi supersmarta när vi utvecklar en stadsdel?

Vad?

Vi vill med hjälp av befintlig och ny teknik som vi utvecklar bli klokare på hur Söder används och effekten av våra insatser och därmed kunna ta smartare beslut för framtiden. Genom att samla befintlig data som vi redan mäter, med ny data, med hjälp av fler wifi-punkter får vi en analys. Denna omsätter vi till en långsiktig strategi och konkreta projekt för vår pågående stadsutveckling på Söder.

Varför?

Om vi lyckas får vi ett verktyg för hur vi kan mäta trygghet /stadsliv/handel genom rörelsedata som kan  användas i hela staden och därmed göra vår beslutsgång smartare.  Det finns idag inget sätt att få en trygghetsindex genom rörelsedata. Det finns sätt att mäta rörelser men utan en utveckling/tolkning av datan är det svårt att omsätta det till praktiken.

Utmaningen är att få till en stor nog testgrupp som vill dela med sig av sin rörelsedata och bakgrundsinformation så att vi kan till exemepl koppla en specifik målgrupp till en händelse/plats/tidsrum.

Hur?

Så här vill vi göra:

  1. Installera teknik som gör det möjligt att mäta.
  2. Analys av data. Utveckla en befintlig produkt (analys, index) till vårt fokus (trygghet)
  3. Utveckla ny teknik som gör det möjligt att djupdyka och koppla data till målgrupper och nå ut till dessa. Genom enkäter, uppdrag, nudging. Ska gärna inkludera ett belöningssystem. Till exempel svara på fem frågor så får du en kopp kaffe (från ett företag på Söder lämpligtvis).

Lärdomar

Initiativet har pausats och vi har inget företag i sikte att samarbeta med för tillfället eftersom vi ännu inte hittat några produkter som kan appliceras på initiativet.

Så vi avvaktar tills det finns fler möjligheter

Publicerad: 20 januari, 2021
Senast uppdaterad: 18 april, 2024

Effektmål

Två nya verktyg och alla projekt/beslut som är direkt resultat av analyserna.

Kontakt

Namn: Moa Sundberg
E-post: moa.sundberg@helsingborg.se