Demokrati

Labb för att skapa, tillverka, laga och återbruka på Helsingborgs bibliotek

Idé utforskas

Labb för att skapa, tillverka, laga och återbruka på Helsingborgs bibliotek

Vad?

Helsingborgs bibliotek har under många år arbetat med invånarinvolvering och har då sett ett tydligt behov av en plats för att skapa, tillverka och laga hållbart, både ensam och tillsammans med andra. Behov som kommit fram är t.ex. att kunna låna verktyg, få möjlighet att prova nya saker, ha tillgång till t.ex. symaskiner eller annat för att kunna laga i stället för att köpa nytt. Denna innovationssatsning utforskar vad en plats för att skapa, tillverka och laga hållbart tillsammans betyder för Helsingborg och Helsingborgs bibliotek utifrån invånarnas behov.

Varför?

En viktig del i initiativet är att undersöka invånarna behov och testa olika lösningar och hypoteser utifrån dessa. På så sätt har besökarna, både som individ och grupp, möjlighet att bidra och medskapa bibliotekets innehåll. Genom att prova på det som erbjuds på Helsingborgs bibliotek så kan invånare också hitta eller upptäcka nya intressen, som i sin tur kan leda till utbildning eller djupare engagemang. Detta kan i sin tur bidra till minskad ensamhet då erfarenheten är att när människor gör saker tillsammans med andra så kommer samtalen mer naturligt. En plats där invånare i Helsingborg kan laga sina saker bidrar till minskat klimatavtryck. Ett mål är också att undersöka om det går att låna, hyra eller köpa begagnad utrustning för att minska klimatavtryck ytterligare. Initiativet bidrar därmed till lösning på följande stadsövergripande utmaningar:

  • Hur kan vi minska vårt klimatavtryck och nå klimatneutralitet 2030
  • Hur kan vi få människor att känna sig mindre ensamma
  • Hur kan vi göra invånarna mer delaktiga och mer medskapande.

Hur?

Initiativet går ut på att utforska vad en plats för att skapa, tillverka och laga hållbart tillsammans betyder för Helsingborg och Helsingborgs bibliotek utifrån invånarnas behov. Biblioteket är en plats för alla som inte ställer krav på förkunskap hos besökarna. Att tillgängliggöra ett labb för att skapa, tillverka, laga och återbruka på en redan trygg plats, med generösa öppettider, kompetent personal med högt förtroendekapital ger många möjlighet att prova. Dessutom är biblioteks kärna, att låna ut media och teknik, i sig hållbar och cirkulär Det är ofta lättare för Helsingborgarna att gå till biblioteket än att söka sig till en annan enskild verksamhet och på så vis kan ett labb där vara en enkel instegsport till att utveckla ett eget intresse.

Det utforskande fasen och testerna kommer att rikta sig mot ALLA som är 13 och äldre. För att koppla det till de behov som finns hos invånarna i Helsingborg vill vi 1) Undersöka vad som redan finns i Helsingborg, hos andra förvaltningar och i civilsamhället. För att ta reda på vilka som redan använder de platserna i dag och vilka som inte gör det ta reda på varför de inte gör det. 2) Utifrån behoven testa olika lösningar för hur vi kan komplettera eller erbjuda lättillgängliga insteg i form av att synliggöra eller ”prova på”.

Publicerad: 12 april, 2024
Senast uppdaterad: 5 juli, 2024

Invånarinvolvering

Initiativet utgår helt från invånarinvolvering och tjänstedesign. Den utforskande fasen kartlägger besökarnas behov och sedan testas idéer och prototyper tillsammans med dem. Ett av målen är att besökarna ska bli medskapande i bibliotekets verksamhet.

Kontakt

Namn: Sofia Svensson
E-post: sofia.svensson@helsingborg.se