Utmaning

Hur kan vi förenkla invånarnas vardag med hjälp av ny teknik?

Hur kan vi förenkla invånarnas vardag med hjälp av ny teknik?

En smart, hållbar och omtänksam stad använder data både för att förbättra sina verksamheter och för att fatta bättre beslut. ​

Produktionen av data ökar för varje år både internt och externt. Samtidigt medför teknikutvecklingen nya och ökade möjligheter att dra nytta av den för att skapa en smart, hållbar och omtänksam stad. Hur drar vi nytta av detta mer effektivt i verksamhetsutveckling och innovation? Hur kan data omsättas i digitala tjänster och lösningar för att öka invånarnas livskvalitet, hälsa och delaktighet?

Brännpunkter

Läs mer om drivkrafterna bakom utmaningen i stadens trend- och omvärldsanalys. I brännpunkterna beskrivs trender i Helsingborgs nära omvärld som påverkar utmaningen på olika sätt.

Kontakt: Karolina.ekerlund@helsingborg.se

Globala Mål

Denna utmaning är en del av de globala hållbarhetsmålen för:

Innovationsinitiativ relaterade till utmaningen