Digitalisering & Teknik

En nybyggd ö – intelligenta hem

Idé utforskas

En nybyggd ö – intelligenta hem

Vad?

Oceanöns unika karaktär innebär särskilt möjligheter att utveckla specifika innovationer kopplade till skapandet av ny mark och kopplingen till vattnet med de möjligheter detta för med sig. Vi har valt att dela upp innovationerna i två områden. Innovationer kopplade till bostäder respektive stadsrummet.

Varför?

För innovationer kopplade till bostaden tar vi avstamp i Nordiska boendebarometern, för att få en inblick i hur människor vill bo i framtiden. Den ger oss värdefulla insikter om hur vi ska fortsätta arbeta för attraktiva, hållbara och innovativa bostäder. Intresset för intelligenta hem har ökat de senaste åren när allt fler börjar lära sig om och förstå fördelarna med smarta funktioner i en bostad. En majoritet upplever också tekniken som positiv, den förenklar livet och skapar trygghet. Att bidra till ökad hållbarhet kommer också högt upp på listan över prioriterade områden man vill ha i ett intelligent hem. I dagsläget innehåller intelligenta hem smart styrning av el, belysning och media med app, rörelsedetektorer eller röst.

Hur?

Vi undersöker hur vi kan vidareutveckla konceptet intelligenta hem. Konkret kollar vi bland annat på:

  • Automatisering genom scenarion, samt uppkopplade brandvarnare
  • Smarta vitvaror, lås och hissar
  • Närmare integrering av system för hemleveranser
  • Nya produkter och tjänster läggs till fortlöpande med utgångspunkt i att skapa hem som ligger i framkant för avkoppling, trygghet och hållbarhet!
  • Koppla användarupplevelsen i bostäderna till energin som solcellerna skapar på taken
  • Skapa ekonomiska eller upplevelseincitament för att använda energin när den finns tillgänglig
  • Lagra solenergi som inte används i uttjänta batterier i källaren och visualisera tillgänglig energi för de boende
Publicerad: 18 april, 2024
Senast uppdaterad: 24 maj, 2024

Effektmål

Ökad upplevd trygghet, komfort och hållbarhet hos de nyinflyttade boenden i Oceanön

Kontakt

Namn: Madeleine Krell
E-post: madeleine.krell@helsingborg.se