Digitalisering & Teknik

Careminder ska förbättra handhygienen

Realiserad

Careminder ska förbättra handhygienen

Vad?

En enkel men effektiv lösning för att stödja arbetet med handhygien i vårdmiljö.

Careminder använder små lokala trådlösa nätverk, billiga sensorer och smarta algoritmer för att automatiskt följa hur rutinerna för handhygien följs i realtid. Systemet kan påminna personalen om att de är på väg att hamna i en situation där handhygienen är viktig. Då minskar den mentala stressen att alltid fundera över när och var jag tvättade händerna senast och jag kan som vårdare istället fokusera mina tankar på att ge de människor som är beroende av mig den bästa möjliga vården.

Systemet är utvecklat av SAAZ med stöd av Vinnova.

Varför?

Handhygien är centralt för att hålla infektioner och sjukdomar borta från våra äldre och sköra, Det är något vår personal på boenden och i hemvården ständigt har i huvudet, olika situationer kräver olika grad av förberedelse och det ger en onödig stress.

Genom att lyfta det från personalens axlar och istället jobba med vänliga påminnelser kan personalen fokusera på människorna de möter istället. Datan finns också tillgänglig för verksamhetsutveckling och som verktyg för att ytterligare stödja det långsiktiga arbetet med hygien.

Hur?

Företaget SAAZ har utvecklat ett påminnelsesystem som använder komponenter från konsumentelektronik för låg kostnad som tillsammans med smarta algoritmer kan urskilja rörelsemönster och handlingar utan att behöva registrera persondata eller övervaka minsta rörelse hos användaren.

Under 2020-2021 testas Careminder på en avdelning på vårdboendet Stattenahemmet.

Publicerad: 9 november, 2020
Senast uppdaterad: 9 november, 2023

Effektmål

Minskad smittspridning på vårdboendet

Effektmål

Minskad oro bland boende

Effektmål

Minskad stress bland personalen

Invånarinvolvering

Lösningen testas på ett vårdboende av personalen

Kontakt

Namn: Robert Skans
E-post: robert.skans@helsingborg.se