Vad?

Helsingborg är en kuststad med 22 badplatser och väldigt många badande. De senaste åren har staden brottats med dåliga badvattenprover som resulterat i klassificeringen ”Dålig” på några av våra mest populära badstränder.

Med dagens provtagningsmetod tar det fyra dagar innan resultat. Detta skapar en onödig osäkerhet kring när det är säkert att bada.

Pilotens kommer innebära att Helsingborgs stad sommaren 2022 får svar på vilka halter av E. coli och enterokocker som finns i badvattnet på 15 minuter istället för att det som i dag tar 4 dagar. På sikt möjliggör tekniken även att vi kan förutspå problem innan de faktiskt uppstår, och även när det är säkert att öppna stränderna igen.

Varför?

Piloten Urbana bad – badvattenkvalitet beviljas innovationsmedel för att staden behöver komma framåt i frågan om badvattenkvalitet. Det är en aktuell fråga som blossar upp i media varje sommar och som ligger väldigt nära våra Helsingborgsmedborgares hjärtan.

Hur?

Vi kommer att testa befintlig teknik på i ett nytt sammanhang för att kunna varna badande vid för höga och skadliga bakteriehalter. Analysen görs direkt och svaret kommer på minuten. I förlängningen är målet att använda machine learning (AI) för att möjliggöra ett tidigt varningssystem för dålig badvattenkvalitet.

Effektmål

Svar på badvattenkvalitet på 15 minuter istället för på 4 dagar.

Kontakt

Namn: elisabet lindberg
E-post: elisabet.lindberg@helsingborg.se