Digitalisering & Teknik

Nya möjligheter med automatisering och analys av data

Testas som pilot

Nya möjligheter med automatisering och analys av data

Vad?

Stadsbyggnadsförvaltningens drift och underhållsavdelning har det allt svårare att möta invånares och företags förväntningar på snabba svar med hög kvalitet och samtidigt hinna med att sköta staden.

Att ta emot synpunkter, önskemål och felanmälan är idag till stor del en manuell process som både är tidskrävande och svår att kvalitetssäkra. För att utveckla och effektivisera våra arbetssätt kommer vi med piloten Analys & automatisering att utforska hur vi med hjälp av data kan minska tiden våra medarbetare idag lägger på att besvara ärenden. Målet är att istället få mer tid att arbeta proaktivt för att hitta lösningar innan problemen uppstår.

Varför?

Med hjälp av annan kompetens än den vi traditionellt använt oss av så kommer vi att utforska hur vi kan arbeta mer proaktiv än reaktivt med ärendehantering.  Detta eftersom vi ser behov av att lära mer om hur data kan effektivisera stadsbyggnadsförvaltningens arbetssätt inom flera områden. Med det kommer förvaltningen att bli bättre rustad att möta utmaningen med invånarnas allt mer ökande förväntningar på våra tjänster.

Hur?

Vi ska lära mer och utforska möjligheterna att förändra arbetssätt och effektivisera med hjälp av kompetens inom analys och automatisering  av data. Vi startar med data från stadens befintliga ärenden för att i senare skede skala upp och se över data även inom andra områden. Vi kommer att använda befintlig data för att lära oss om invånarnas framtida behov. Systemet kommer på så vis att lära sig att svara på mindre komplexa frågor och frigörs tid så att medarbetarna kan fokusera sitt arbete med att göra stadsmiljön bättre.

Publicerad: 22 april, 2022
Senast uppdaterad: 9 november, 2023

Effektmål

Minskat ärendeinflöde, snabbare svar och rätt förväntningar.

Kontakt

Namn: Louis Guerpillon
E-post: Louis.Guerpillon@helsingborg.se

Namn: Torbjörn Johansson
E-post: torbjorn.johansson@helsingborg.se

Namn: Tóra Briem
E-post: Tora.Briem@helsingborg.se