Digitalisering & Teknik

Digitalt visningsrum

Avbruten

Digitalt visningsrum

Vad?

Genom att skapa ett tillgängligt virtuellt rum med olika välfärdstekniska lösningar presenterade tror vi att vi skapar goda förutsättningar för alla berörda att på ett enkelt och nytänkande sätt ta del av de möjligheter vi i staden kan erbjuda våra kunder.

Varför?

Stödfunktion och verksamhet kan i ett samarbete fokuserat på digitalisering utveckla arbetssätt och plattformar för att på ett innovativt sätt tillgodose våra kunder och medarbetares behov som kommer förändras i och med den ojämna demografiska fördelningen framöver. I ett digitalt visningsrum för våra samlade hjälpmedel och välfärdstekniklösningar kan vi visa hur vi i Helsingborg kan möta våra kunders behov på ett lättillgängligt, användbart och innovativt sätt. Det blir på så sätt enklare att synliggöra samt lotsa berörda i hur det är att vara kund eller anhörig inom vård och omsorg i Helsingborgs stad.

Ett digitalt visningsrum kan öka våra kunders livskvalitet och självständighet genom att visa upp de hjälpmedel och välfärdstekniklösningar vi kan erbjuda inom staden inom för att tillgodose deras behov. Vi kan även öka attraktiviteten på våra boende och tjänster inom vård och omsorg genom att visa att vi ligger i framkant när det gäller digitala lösningar. Genom att lyfta fram den teknik som vi kan tillhandahålla i staden hoppas vi kunna öka våra kunders självständighet och trygghet. Många digitala lösningar är riktade för att främja kommunikation vilket gör att vi kan motarbeta känslan av ensamhet som många kunder kan drabbas av i ett sammanhang av åldrande, sjukdom eller andra livsförändringar.

Hur?

Vi undersöker nu möjligheterna med ett fullskaligt digitalt visningsrum och samlad information om tillgänglig välfärdsteknik samt att utveckla detta. Tanken är att öka förståelsen och intresset kring välfärdsteknikens möjligheter för kunden. Digitala Visningsrum är tänkt att skapa tillgänglighet 24/7 när det gäller information och kontaktvägar kring hjälpmedel.

Publicerad: 8 februari, 2023
Senast uppdaterad: 20 juni, 2024

Effektmål

Öka förståelsen och intresset kring välfärdsteknikens möjligheter för kunden

Effektmål

Öka våra kunders livskvalitet och självständighet genom att tillgodose deras behov

Effektmål

Främja kommunikation och därmed motarbeta känslan av ensamhet

Kontakt

Namn: Maria Karlberg
E-post: maria.karlberg@helsingborg.se