Digitalisering & Teknik

Leveransdata och tjänstefiering av data

Idé utforskas

Leveransdata och tjänstefiering av data

Vad?

Projektet kommer undersöka hur och vilken leveransdata som kan delas i syfte att ge nya insikter i stadsplaneringen. Förhoppningsvis kan insikterna även resultera i ett samlastningsprojekt.

Målet är att försöka få till en premiärvisning av resultaten/delresultaten under H22 cityexpo 2022 med förhoppningsvis ett verkligt leveransflöde från IKEA och H&M och med Nowaste som hubbaktör.

Varför?

Under 2020 ökade e-handelns omsättning med 40 % i Sverige. För storstadsregionerna var ökningen ännu större. Eftersom det saknas kunskap och insikt om vad detta ändrade köpbeteende får för konsekvenser vill vi undersöka det.

 

Hur?

Aktörer som medverkar täcker in behovsägare, mjukvaruleverantör, detaljist, teknikleverantör, fastighetsägare, forskningsaktör och innovationsfacilitator. Den breda gruppen ger förutsättningar för en verklig behovsbild och att det som tas fram inom projektet är relevant, skapar nytta och är skalbart/implementerbart. Projektkoordinator är ReLog Campus Helsingborg som bedriver forskning inom bland annat logistik, förpackningsutveckling och detaljhandel.

Publicerad: 26 augusti, 2021
Senast uppdaterad: 9 november, 2023

Effektmål

Målet är ett verkligt leveransflöde från IKEA och H&M och med Nowaste som hubbaktör.

Kontakt

Namn: Linda Bermin
E-post: linda.bermin@helsingborg.se