Digitalisering & Teknik

Geografiska informationssystem (GIS) för mer målgruppsanpassad kommunikation

Utforskas

Geografiska informationssystem (GIS) för mer målgruppsanpassad kommunikation

Vad?

GIS är system som används för att samla in, lagra, bearbeta, analysera och visualisera information som är kopplat till en specifik geografisk plats. Med GIS kan man visualisera och analysera geografiska data som ger insikt i olika samband, mönster och trender.

Vi vill, med hjälp av denna teknik, dels nå ut med spetsigare och mer målgruppsanpassad information/kommunikation till Helsingborgs olika invånare samt dels nå ut till en större massa genom att kommunicera där människor rör och befinner sig mest.

Varför?

Nå ut till fler Helsingborgare med spetsigare och mer målgruppsanpassad kommunikation/information

Hur?

Använda den väletablerade GIS tekniken för att analysera var våra olika målgrupper rör och befinner sig mest och därefter använda olika kommunikationskanaler i dessa områden för att nå fram med relevant kommunikation/information

Publicerad: 14 december, 2022
Senast uppdaterad: 8 februari, 2023

Effektmål

En träffsäkrare kommunikation som till större grad når fram till sin tilltänkta målgrupp

Kontakt

Namn: Stefan Malmborg
E-post: Stefan.Malmborg@helsingborg.se