Digitalisering & Teknik

IoT-sensorer på Hbg Works

Realiserad

IoT-sensorer på Hbg Works

Vad?

För att göra Hbg Works så tillgängligt och öppet som möjligt har vi valt att inte ha en traditionell reception. Som besökare finns det en obemannad ingång som är öppen kontorstid, och där skriver man in sig själv när man kommer och går. (För att komma in i huset ringer man på en porttelefon på gatuplan). Därtill har vi två dörrar där man kan komma in om man har en tagg. Eftersom vi har tre ingångar till Hbg Works kan det vara svåra att hålla koll på hur många personer som befinner sig i lokalen samtidigt. Vi ser ett behov och en möjlighet med att få en bättre kring antalet människor och rörelsen i huset.

Vår hypotes är att värdet med detta skulle vara:

  • Statistik och beläggning – över tid för att bättre kunna planera in möten och events
  • Brandsäkerhet – vid utrymning räkna av antal personer
  • Säkerhet – ge varning om för många personer vistas i lokalen samtidigt (Corona)

Testet startar i december 2020.

Varför?

I februari 2019 öppnades dörrarna till Hbg Works. En mötesplats mitt i Helsingborg, där personer från stadens alla verksamheter kan träffas för att arbeta med innovation och utveckling och få stöd med leverans och skalbarhet.

Vi som utgår härifrån är knappt 50 personer. Utöver oss så har vi en del kollegor som är flexare, det vill säga att de har Hbg Works som en av sina ”hemma-arbetsplatser”. Därtill har vi flera kollegor i staden som kommer hit kontinuerligt och utöver det så har vi kollegor och externa besökare som kommer mer eller mindre sporadiskt. Hbg Works kan på så sätt beskrivas som ett mellanting mellan ett traditionellt kontor och en coworkingplats.

En ambition med Hbg Works som plats är att vara en testbädd, dvs. att vi kan använda själva platsen för att testa nya grejor. För att få koll på antalet människor och rörelsen i lokalerna är vi nu i kontakt med en leverantör om hur vi skulle kunna göra detta med sensorer med senaste kameratekniken på marknaden.

Hur?

Mer konkret – såhär går det till; sensorerna installeras i taket på de tre ingångarna som finns till Hbg Works. Dessa sensorer objektifierar personer ovanifrån som sedan lagrar in och ut passage från lokalen. Programvaran håller koll på hur många som befinner sig i lokalen i realtid vilket möjliggör att vi kommer kunna publicera informationen på t.ex. infoskärm, app, web.

Viktigt att poängtera att dessa kameror används som räknare och ingen videoström lagras. Endast siffror lagras och skickas vidare. Systemet ligger bakom en fysisk brandvägg på plats.

Publicerad: 9 oktober, 2020
Senast uppdaterad: 24 maj, 2024

Effektmål

Över tid se antalet personer i lokalerna för att bättre kunna planera in möten och events

Resultat

Statistik finns och kan analyseras planering av event och möten

Effektmål

Säkerhet – ge varning om för många personer vistas i lokalen samtidigt (Corona)

Resultat

Möjligheten att varna vid för hög belastning av lokal finns och kan aktiveras.

Effektmål

Ökad kontroll vid utrymning, räkna av antal personer

Resultat

Visualisering finns i IoT-kontrollpanel och visas på skärm i lokalen (smartsign)

Kontakt

Namn: Andreas Postl
E-post: andreas.postl@helsingborg.se

Namn: Anna Brandeby
E-post: anna.brandeby@helsingborg.se

Namn: Lovisa Snekkersten
E-post: lovisa.snekkersten@helsingborg.se