Digitalisering & Teknik

Upplev den framtida parken i Virtual Reality

Realiserad

Upplev den framtida parken i Virtual Reality

Genom Virtual Reality (VR) kan du se och uppleva den framtida parken i Oceanhamnen – redan innan första spadtaget.

Vad?

Genom Virtual Reality (VR) kan du se och uppleva den framtida parken i Oceanhamnen – redan innan första spadtaget.

Att vara på plats virtuellt ger en inblick och skapar en ökad förståelse för det som planeras. Genom skalenliga 3D modeller får användaren på förhand bekräftat att valda volymer, ting och material i det som utgör parken, fungerar i tänkt harmoni och funktion.

Varför?

Genom nyvunnen kompetens och stadens digitala satsning på VR växer möjligheten att levandegöra helheten och detaljerna på ett starkare sätt än vad mer traditionella hjälpmedel gör, verka som beslutsunderlag under byggnadsprocessen eller som konstruktivt digitalt instrument i medborgardialogen.

Med hjälp av tekniken fick vi möjlighet att redan i ett tidigt skede se hur gestaltningen av parken skulle komma att se ut. Det gav också ökad förståelse för volymerna av innehållet i parken och även känslan av att vara på plats.

Sammantaget har medarbetarna fått stärkt kunskap om användbarheten av VR som format för framtida projekt i staden.

Hur?

Genom utökad satsning på implementering och teknik kan vi på ett naturligt sätt få VR mer integrerat i både verksamhet och medborgardialog. I nuläget förbereder vi tester med VR för Detaljplan på Stadsbyggnadsförvaltningen, i syfte att validera dess förmåga att förenkla beslutsprocessen under nybyggnation samt förbereder ett möte med invånarna för att visa upp Dockanparken i VR.

Publicerad: 12 maj, 2020
Senast uppdaterad: 18 april, 2024

Effektmål

Genom utökad satsning på implementering och teknik kan vi på ett naturligt sätt få VR mer integrerat i både verksamhet och medborgardialog.

Resultat

Parken i Oceanhamnen i VR är slutförd och verktyget kommer att fortsätta användas för fler framgångsrika visualiseringar framåt.

Kontakt

Namn: Magnus Ihrefors
E-post: Magnus.Ihrefors@helsingborg.se