Vad?

För att kunna effektivisera offentliga sektorn, erbjuda våra invånare individanpassade tjänster och skapa möjlighet för nya företag och förmågor att blomstra så behöver vi som offentlig aktör tillgängliggöra vår data.

Varför?

Många idéer till förbättringar inom välfärden kräver tillgång till sekretessbelagd individ-data, men möjligheterna till att dela eller jobba med denna typ av data är begränsad pga Svenska lagstiftning.

Hur?

I många fall kräver inte en idé eller tillämpning att man behöver veta exakt vem personen är för att realisera den. Det finns olika sätt att ”avpersonifiera” data men en av de bättre metoderna för vidare bearbetning & delning av informationen är syntetisering.

Syntetiserad data är en blandning av data från olika personer. Man kan alltså skapa en syntetisk individ med slumpade egenskaper i en kombination som gör att det ser ut som en riktig person utan att vara det. Data bibehåller sitt statistiska värde men det är längre inte möjligt att urskilja personerna som den data kom från.

Effektmål

Höja den interna kunskapsnivån kring syntetisering av data

Effektmål

Bygga ny infrastruktur för syntetisering av data som passar in i nuvarande arkitektur,

Effektmål

Ta fram juridisk arbetsprocess för syntetisering av sekretessbelagd data & syntetisera

Effektmål

Pilota utvald sekretessbelagd data och tillgängliggöra denna som öppna data

Kontakt

Namn: Magnus Lindhe
E-post: magnus.lindhe@helsingborg.se