Digitalisering & Teknik

Helsingborgskällan

Avbruten

Helsingborgskällan

Vad?

Om du vill veta mer om din stads historia söker du dig till Biblioteket, stadsarkivet, hembygdsföreningen eller museet? Eller kanske en äldre släkting eller din granne? I Helsingborgs stads olika institutioner och föreningar, hos dess invånare och hos forskare och intresseföreningar finns en uppsjö av information som bara behöver en plattform att finnas på för att kunna delas, hittas och återberättas.
Det är den plattformen som vi tänker att Helsingborgskällan ska vara. Här kan du som medborgare, som elev, som lärare och som forskare hitta alla källor till information du kan tänkas behöva. Genom ett samsökningsverktyg baserat antingen på text, karta eller tematik kan du botanisera bland offentliga verksamheters, enskilda föreningars eller privatpersoners information: berättelser, fotografier, rapporter m.m.
Letar du efter information om din bostadsadress kan du genom en enkel adressökning hitta gamla fotografier från platsen, stadens bevarandeprogram, uppteckningar, vem som har bott där, utgrävningsrapporter, föremål som ägts och brukats av någon med koppling till adressen – möjligheterna är oändliga. I kartvyn kan du zooma in och ut i hela Helsingborgs stad och genom att sedan klicka på en plats se vad för information som finns om den. Har du huvudsakligen ett tematiskt intresse, t.ex. arkeologi, sjukdomar eller statyer, kan du också göra din sökning utifrån de termerna.
Här samlas information från en rad olika källor och presenterar dem på ett lättfattligt och attraktivt sätt, för att du som användare enkelt ska kunna ta del av den. Du kan också själv dela med dig av dina berättelser och fotografier så att andra kan ta del av dem.

Varför?

Men en samlad plattform kan vi öka användningen av vår historiska kulturmiljö. Vi gör källorna tillgängliga, sätter dem i ett sammanhang och koppla dem till en plats. Det stärker den lokala identiteten och kan ligga till grund för skapandet av en regional profil. Stadens historiska och kulturella profil ska vara en nyckeltillgång för dess attraktivitet och utveckling.
Ett verktyg för att samla och dela historia, kunskap och berättelser är också ett verktyg i demokratins anda. Genom att motverka historielöshet skapas en känsla av tillhörighet bland våra medborgare vilket ger ett ökat engagemang i vår samtid. Genom att tillgängliggöra kunskap och skapa möjlighet att samla och enkelt dela dokumentation, egna berättelser, foton, information, kan staden med dess invånare, intresseföreningar, forskningen, och inte minst andra förvaltningar få en samlad bild av Helsingborgs utveckling.

Hur?

Vi gör en kartläggning över vilken information som kan vara relevant att samla, vilka kanaler kan vi använda och sedan testa det gentemot fokusgrupper. Vi tittar även på vilka tekniska möjligheter som finns och hur projektet både kan genomföras men också avgränsas. I första hand handlar det om att hitta rätt kontakter som kan se vilka ytterligare möjligheter det finns, som inte vi förmår greppa.

Vi börjar med att jobba med ett platsexempel för att se hur vi skulle kunna arbeta med ett historiskt material.

Publicerad: 10 mars, 2021
Senast uppdaterad: 5 juli, 2024

Effektmål

Ett lyckat resultat är en fungerande webbplattform med ett tillgängligt gränssnitt som kan testas på allmänheten/fokusgrupper. Den har också flexibilitet i uppladdning av olika filformat, stöd för inbäddning av kartvyer och ett bra bildvisningsverktyg, gärna med zoomfunktion. Det finns stöd för hämtning av data och det finns en inbyggd databas så att uppladdning av filer också stöds.

Invånarinvolvering

Stor potential i framtagandet

Kontakt

Namn: Karin Kardell
E-post: Karin.Kardell@helsingborg.se

Namn: Jessica Jönsson
E-post: jessica.Jonsson@helsingborg.se

Namn: Birgitta Witting
E-post: Birgitta.Witting@helsingborg.se

Namn: Annelie Mansson Hassby
E-post: Annelie.ManssonHassby@helsingborg.se