Digitalisering & Teknik

Trafiksäkerhetsverktyget

Skalas upp

Trafiksäkerhetsverktyget

Vad?

Syftet med detta projekt var att förstå hur man använder data och ny teknik för att öka säkerheten på vägar och göra bättre planering av infrastruktur och policyarbete. Projektledare var RISE, Vianova ansvarade för att leverera tekniken, data och en slutrapport. Helsingborgs stad fungerade som ämnesexpert på trafiksäkerhet, infrastruktur och politik.

Varför?

Projektets mål var att hjälpa Helsingborgs stad (samt andra städer) att förstå hur de kan jobba mer datadrivet med säkerhetsfrågor och bättre förebygga olyckor.

Hur?

Effekten efter avslutat test är insikter om så kallad floating vehicle data, det vill säga data som samlas in i fordon avseende exempelvis hastighet, kraftiga inbromsningar eller accelerationer. Den data som funnits att tillgå inom projektet har inte varit heltäckande eller fullt representativ för trafiken i stort i Helsingborg. En första analys tyder på att trafikantbeteendet som registrerats i floating vehicle data avseende exempelvis kraftiga inbromsningar, accelerationer eller svängrörelser inte nödvändigtvis kan kopplas till platser där personolyckor sker. Kan man identifiera relevant korrelation mellan personskador och floating vehicle data så kan ett verktyg av det här slaget bli ett viktigt stöd i städernas analysarbete.

Lärdomar

Sammantaget ser vi att vi framåt kommer att fortsätta följa utvecklingen på området och arbeta vidare med målet att förstå hur staden kan arbeta mer datadrivet med säkerhetsfrågor och bättre förebygga olyckor.

Publicerad: 8 januari, 2024
Senast uppdaterad: 5 juli, 2024

Effektmål

Ökad förståelse för hur städer kan arbeta mer datadrivet med säkerhetsfrågor för att bättre förebygga olyckor

Kontakt

Namn: Niklas Tengheden
E-post: Niklas.tengheden@helsingborg.se