Digitalisering & Teknik

En robot hämtar soporna

Idé utforskas

En robot hämtar soporna

Vad?

I projektet ska en robot utvecklas och tränas till att hämta sopkärl i vanliga avfallsrum. Roboten ska sedan leverera avfallet på en gemensam uppsamlingsplats, där stadens vanliga sopbilar tömmer kärlen.

När roboten är upptränad ska en intelligent avfallshanteringsplattform utvecklas. Plattformen ska optimera insamlingen av avfall, så att den blir ännu mer effektiv. På så sätt kan vi minska de negativa aspekterna med avfallshanteringen som den fungerar idag.

Vi planerar att använda oss av sensorteknologi för att kunna se när ett kärl är fullt. Sensorerna ska själva kunna skicka signaler till en robot för att berätta när det är dags att tömma kärl. Datan kan vi sedan använda för att skapa prediktioner om var och när kärl förväntas vara fulla.

Projektet ger oss också möjlighet att undersöka interaktionen mellan tjänsterobotar och människor i stadsdelen, något vi generellt sett vet mycket litet om i våra städer.

Varför?

Idag kör sopbilar i täta stadsmiljöer för att hämta sopor från både kommersiella byggnader och bostäder. Om robotar skulle göra jobbet istället, skulle vi kunna minska antalet tunga fordon i staden. Det skulle också leda till att vi får mindre buller, trafikstockningar, luftföroreningar, och risk för olyckor.

Med robotar som hämtar sopor skulle vi alltså skapa en tryggare och renare miljö för de boende i området. Stadsrummet skulle bli mer attraktivt och jämställt, och vara bättre anpassat för barns behov.

Hur?

Roboten, som är designad specifikt för detta ändamål, kommer att genomgå löpande tester under verkliga förhållanden. På så sätt bedömer vi dess prestanda och  lämplighet för syftet.

Sophämtningsroboten kommer att testas i Oceanhamnen i Helsingborg där en projektgrupp kommer att övervaka och styra dess beteende.

Projektgruppen kommer också att samla in feedback från lokala myndigheter, avfallshanteringsföretag och boende i området. Deras input kommer att ge värdefulla insikter om robotarnas beteende och användbarhet i den verkliga miljön. Det kommer att hjälpa oss att identifiera områden som kräver ytterligare förbättringar eller anpassningar.

Vi kommer också att undersöka och analysera det legala ramverket kring tjänsterobotar och hur de kan användas i stadens tjänst.

Det yttersta målet är att skapa grunden för ett robust och effektivt system som sedan kan implementeras i större skala i resten av Helsingborg och Sverige.

Projektet medfinansieras av Drive Sweden och Vinnova.

Publicerad: 4 juli, 2023
Senast uppdaterad: 20 juni, 2024

Effektmål

Effektivare avfallshantering i stadsmiljö

Invånarinvolvering

Projektgruppen kommer att samla in feedback från lokala myndigheter, avfallshanteringsföretag och boende i området. Deras input kommer att ge värdefulla insikter om robotarnas beteende och användbarhet i den verkliga miljön. Det kommer att hjälpa oss att identifiera områden som kräver ytterligare förbättringar eller anpassningar.

Kontakt

Namn: Dennis Kerkhof
E-post: dennis.kerkhof@helsingborg.se