Digitalisering & Teknik

Pulsen ska hjälpa dig att må bättre på jobbet

Realiserad

Pulsen ska hjälpa dig att må bättre på jobbet

Vad?

Vi måste må bra när vi är på jobbet. Men hur mycket du än kanske älskar ditt jobb kan det inbland bli svårt att orka med. Stress och utmattning är ett stort och ganska vanligt problem. Därför ska vi nu fråga oftare hur du mår på jobbet genom en temperaturmätare vi kallar Pulsen.

Varför?

Genom löpande nulägesbeskrivningar av den psykosociala arbetsmiljön kan vi mer effektivt identifiera en ökning av psykiskt påfrestande arbetsuppgifter eller snedfördelad arbetsbelastning. Vi kan också enklare se om det insatser vi gör fungerar, om vi gör positiva förflyttningar eller inte. Kortsagt kan vi få medarbetare som mår bättre på jobbet.

Hur?

Pulsen är en kort enkät som kontinuerligt mäter vår otganisatoriska och sociala arbetsmiljö på arbetsplatsen.

Pulsen innehåller sex påståenden som den svarande håller med om i olika hög grad:

  • Jag har en rimlig arbetsbelastning
  • Jag har möjlighet till återhämtning
  • Jag har möjlighet till stöd för att hantera psykiskt påfrestande arbetsuppgifter
  • Jag har möjlighet till återkoppling och stöd från chef och kollegor
  • Jag vet vilka krav som ställs på mig och hur jag ska utföra mitt arbete
  • Jag upplever att stämningen på min arbetsplats är god
Publicerad: 8 juni, 2020
Senast uppdaterad: 18 april, 2024

Effektmål

Minskad ohälsa på jobbet och minskade sjukskrivningar.

Invånarinvolvering

Slutanvändare involveras genom enkäter och dialog.

Kontakt

Namn: Amanda During
E-post: Amanda.During@helsingborg.se