Digitalisering & Teknik

Sensorer för säkrare skolfönster

Realiserad

Sensorer för säkrare skolfönster

Vad?

Vi testar om sensorer kan hjälpa oss att minska antalet uttryckningar kopplade till fönster som är öppna när de inte ska vara det.

Varför?

I stora skolor med många fönster och dörrar kan det vara svårt, eller åtminstone tidskrävande, att säkerställa att allt är stängt innan man går hem för dagen. Öppna fönster ökar inbrottsrisken och vaktbolagets utryckningar kostar onödiga skattepengar. Idag görs mellan 5 och 10 uttryckningar varje vecka. Dessa vill vi se om vi kan få bort genom att använda sensorer som berättar om och vilket fönster som är öppet.

Hur?

Vi testar 15 magnetsensorer på Tycho Brahe-skolan och kopplar dem till en dashboard som enkelt visar hur många och vilka fönster som är öppna.

Se en film om projektet här!

Lösningen är tillgänglig för flera skolor att använda, här kan du köpa tjänsten.

Publicerad: 10 februari, 2021
Senast uppdaterad: 18 april, 2024

Effektmål

Minskade uttryckningskostnader kopplade till öppna fönster

Resultat

Sensorerna har möjliggjort att se vilka fönster som är öppna och vilka som är stängda.

Invånarinvolvering

I detta initiativ involveras inte invånare i någon direkt utsträckning.

Kontakt

Namn: Per Padovano - Säkerhetssamordnare Skol- och fritidsförvaltningen
E-post: per.padovano@helsingborg.se

Namn: Karolina Ekerlund - Hbg Works
E-post: Karolina.ekerlund@helsingborg.se

Namn: Jakob Troedsson - Pingday
E-post: Jakob.Troedsson@pingday.com