Digitalisering & Teknik

Smart data hjälper dig hitta parkering

Idé utforskas

Smart data hjälper dig hitta parkering

Vad?

Smart data skapar effektivare parkering, sparar miljön och du får tid över till viktigare saker i ditt liv!

Varför?

30% av trafikstörningar under rusningstid är fordonsförare som letar efter parkering vilket leder till onödigt utsläpp av CO2, ineffektivt utnyttjande av befintliga parkeringar, onödig stress och sämre livskvalité.

Hur?

Genom att ställa aggregerad realtidsdata i relation till geografiska platser med känd parkeringspotential så kan vi presentera sannolikheten för att kunna hitta en ledig parkering inom ett rimligt avstånd från vald destination. Det görs då utan att använda sensorer.

Så här långt har staden har tagit fram en POC (Proof Of Concept) där vi visat att idén är realistisk samt skapat ram för att kunna möjliggöra en framtida utvecklad lösning.

Publicerad: 3 juni, 2022
Senast uppdaterad: 20 juni, 2024

Effektmål

Reducering av trafikstörningar med 50%. Minskade CO2-utsläpp från trafik som letar parkering med 20%. Ökad användarnöjdhet för upplevd service kopplat till parkering med 10% jämfört med dagens nivå. Minska behovet av framtida parkeringsanläggningar genom effektivare utnyttjande av befintliga och planerade anläggningar vilket kan mätas i investerade kronor.

Kontakt

Namn: Leo Schneede
E-post: leo.schneede@helsingborg.se