Digitalisering & Teknik

Smarta väderskydd

Skalas upp

Smarta väderskydd

Vad?

Smarta väderskydd är en idé- och möjlighetsdriven innovation som innebär att man har placerat en närvarosensor inuti väderskyddet för att signalera till busschauffören att det står resenärer och väntar. På så vis underlättar vi både för busschauffören som vet att hen ska stanna och för resenären som tryggt kan stå inuti väderskyddet och vänta på bussen.

Varför?

Det smarta väderskyddet fungerar på så vis att rutan som vetter mot det hållet bussen kommer ifrån lyser grönt när någon står och väntar. Det gröna ljuset signalerar till busschauffören att hen ska stanna och släppa på nya passagerare så att du som resenär kan lugnt och tryggt stå kvar inne i väderskyddet när det är är mörkt och regnigt.

Bakgrunden är att staden vill underlätta för invånare som gör klimatsmarta val. Smarta väderskydd är ett led i att göra det enklare för dig som bor i landsorten att pendla.

Hur?

Tillsammans med Nobina har staden tagit fram en lösning med närvarosensorer som just nu testas på två olika busshållplatser i Bårslöv. Testet har skalats upp och utökats med  närvarosensorer på fyra andra landsortshållplatser: två stycken i Domsten och två i Laröd Östra.

Publicerad: 29 april, 2022
Senast uppdaterad: 24 maj, 2024

Effektmål

Enklare att åka buss från landsortshållplatser.

Kontakt

Namn: Andréas Hall
E-post: andreas.hall@helsingborg.se

Namn: Victoria Johansson
E-post: victoria.johansson@helsingborg.se