Digitalisering & Teknik

Var ska vi leka? Hitta lätt med tillgänglig info

Idé utforskas

Var ska vi leka? Hitta lätt med tillgänglig info

Vad?

Vi vill synliggöra information om tillgänglighet på stadens lekplatser. Det kan vara information som; hur långt är det från en handikapparkering till lekplatsen, finns där en tillgänglig toalett, hur hög är kompisgungan från marken och är det ett markmaterial under så jag kommer fram med min rullstol, finns det ledstråk, finns det björkar eller annan växtlighet som kan påverka min allergi och finns det överhuvudtaget lekutrustning som jag kan använda.

Varför?

Att känna sig trygg är en viktig pusselbit för att familjer som lever med funktionsnedsättningar ska våga ta del och röra sig i det offentliga rummet. Information om hur en specifik plats ser ut ger förkunskap och trygghet att våga besöka nya platser vilket skapar större rörelsefrihet och upptäckarglädje. Samtidigt är det komplext att arbeta med tillgänglighet på lekplatser. Eftersom vi behöver ta hänsyn till befintliga förhållanden, rådande lagkrav, EU-standarder, säkerhetsföreskrifter, miljökrav med mera. Det finns även en stor variation av funktionsnedsättningar och vad som är tillgängligt för ett barn kanske inte är tillgängligt för ett annat. Barn är unika oavsett funktionsnedsättning eller ej.

Helsingborg stad har redan kommit en bra bit fram när det gäller tillgänglig lek. Vårt mål är att skapa tillgänglig lek över hela staden men lekplatserna ser olika ut liksom tillgängligheten och utbudet på dom. Kan vi klassificera tillgängligheten på stadens olika lekplatser? Går det ens? Eller är det kanske tillräckligt om man får tillgång till information om hur lekplatserna ser ut?

Hur?

Initiativet handlar om att implementera företaget Handiscovers tjänst på stadens offentliga lekplatser. Tjänsten har tidigare enbart använts på inomhusmiljöer. Informationen kommer vara nåbar på stadens hemsida och beskrivs med symboler, foton och beskrivande text. Vår hypotes är att denna typ av information kommer att medföra att familjer besöker lekplatser de vanligtvis inte brukar besöka. Vår förhoppning är att denna information även ska synliggöra lekplatsernas olika utbud vilket underlättar för dem som har vissa begränsningar att välja vilken lekplats de får ut störst delaktighet och lekvärde på.

Publicerad: 6 april, 2023
Senast uppdaterad: 29 september, 2023

Effektmål

Förkunskap om hur en plats ser ut skapar trygghet

Effektmål

Öka hälsan och välbefinnandet för barn med funktionsnedsättningar när vi öppnar upp möjligheten till mer lek och rörelse för dem

Effektmål

Skapa värde för turister som besöker Helsingborg

Kontakt

Namn: Paulina Svenstrup
E-post: Paulina.svenstrup@helsingborg.se