Digitalisering & Teknik

Bättre måltidsmiljö med matkömätning

Avbruten

Bättre måltidsmiljö med matkömätning

Vad?

Vi testar om ett antal sensorer i taket över kön till skolrestaurangen kan ge oss data och insikter om hur köflödet påverkar ljudnivå, antal ätande och matsvinn.

Varför?

I Helsingborgs stads skolor prioriterar vi att utveckla måltidsmiljöer  som ger matro. Vi tror att en trevlig lunchstund kan ge ökad studiero och göra att fler av våra elever väljer skolmaten framför andra alternativ. Vi tror att långa köer skapar stress, högre ljudnivåer, färre antal ätande och ett ökat matsvinn. Nu vill vi dels undersöka om detta är sant och dels utforska om vi kan använda data från sensorer för att skapa en lugnare måltidsmiljö.

Hur?

Testplatsen är Filbornaskolan – en gymnasieskola där köket serverar närmare 750 matgäster om dagen. Tillsammans med Axis kommer vi sätta upp totalt 4 sensorer: 3 personräknare och 1 kölängdmätare som tillsammans förhoppningsvis kommer ge en bra bild över flödet i kö och servering. Sensorerna mäter antalet individer/minut genom blurrade videoströmmar som momentant översätts till ettor och nollor. Det som sensorerna mäter kommer att visualiseras för matgästerna via en skärm, dels för att berätta om testet men också för att berätta hur lång kötiden beräknas vara från en stund till en annan.

Lärdomar

  • En mätning har gjorts under 3 månader, men datan blev tyvärr otydlig. Tid- och datumstämplarna verkar inte stämma – köerna har varit långa utanför skoltid tex. Vi har därför inte kunnat hitta en korrelation mellan tid i kö och matsvinn.
  • Vi hade behövt ta uti med testet mer strukturerat. Vi hade tex ingen som höll koll på att tekniken fungerade löpande och utöver att tid- och datumstämplarna blivit fel missade vi också att en av sensorerna slutade att samla in data och kunde därför inte rätta till det under testperioden.
  • Eftersom vi varken kunnat bekräfta eller avslå hypotesen om att längre tid i kö påverkar matsvinnet så är vi såklart fortsatt nyfikna och hoppas att kunna plocka upp idén igen när de organisatoriska förutsättningarna är bättre.
  • Sensorerna är nerplockade och finns hos Digitaliseringsavdelningen i väntan på nytt sammanhang att testas i.
Publicerad: 1 februari, 2021
Senast uppdaterad: 20 juni, 2024

Effektmål

Minskad ljudnivå

Resultat

Vi har inte kunnat följa upp detta.

Effektmål

Ökat antal ätande

Resultat

Vi har inte kunnat följa upp detta.

Effektmål

Minskat matsvinn

Resultat

Vi har inte kunnat följa upp detta.

Kontakt

Namn: Johan Hansen - Måltidsservice
E-post: johan.hansen@helsingborg.se

Namn: Andreas Postl - Digitaliseringsavdelningen
E-post: andreas.postl@helsingborg.se