Digitalisering & Teknik

Personaliserad upplevelse på helsingborg.se

Avbruten

Personaliserad upplevelse på helsingborg.se

Vad?

Vi testar om det går att personanpassa upplevelsen på helsingborg.se, vår största kanal in till vårt totala serviceutbud. Med miljontals besök varje år, finns data som vi kan använda för att skräddarsy upplevelsen och rekommendera relevant, korrekt och säkert innehåll utifrån kundens fokus.

Varför?

Vi tror att detta test kan ge oss värdefulla insikter om hur kundernas behov ofta sträcker sig över förvaltningarnas gränser, och att AI kan hjälpa oss att bli ännu mer relevanta i vårt erbjudande till de vi finns till för. Både för den som söker information på helsingborg.se, men även för kunder som utför ärenden på webbplatsen.

Hur?

Framtidens kommunala webbplats låter kundens fokus styra upplevelsen. Kunden vill hitta rätt information direkt – enkelt och smidigt – utan att behöva känna till att vår interna organisation. AI-lösningen som testas är ett sätt att börja jobba mer datadrivet utifrån kundens behov.

Lärdomar

Initiativet kom från Kontaktcenter från början, de ville 2021 utforska vad de kunde göra med AI för att besökare på helsingborg.se skulle hitta vad de sökare snabbare.

Under år två som detta verktyg användes såg kontaktcenter inget direkt värde från deras håll utan det var initiativet Gemensam digital ingång, GDI, som drevs från Digitaliseringsavdelningen som tog över och ville fortsätta att utforska kring detta. Då projektet GDI är pausat avbryts därmed detta initiativ.

Publicerad: 10 december, 2021
Senast uppdaterad: 12 februari, 2024

Effektmål

Färre antal informationsärenden till kontaktcenter.

Effektmål

Minskat antal klick per session

Kontakt

Namn: Johanna Allhorn
E-post: Johanna.Allhorn@helsingborg.se

Namn: Beatrice Fransson
E-post: Beatrice.Fransson@helsingborg.se