Vad?

Hur skapar vi den smarta stadsdelen Oceanhamnen? Hur är vi flexibla för att ta tillvara på framtidens möjligheter? Hur kan nytänkande funktioner berika upplevelserna i den nya stadsdelen? Hur fångar vi upp och realiserar smarta idéer från andra parter?

Genom att samla funktioner som Wi-Fi och laddning i noder i Oceanhamnen och koppla på nyskapande eller oväntade upplevelser kan vi skapa mervärde för allmänheten och främja områdets identitet och stadsliv. Vi kallar det OPS!

OPS! är ett koncept som i sin basmodul är en sittmöbel som innehåller wifi, laddning av telefon, värme för komfort och ljus för trygghet. Den kan sedan vidareutvecklas med olika add-ons, tex sol-vind-vattenenergi, utegym som utmanar till rörelse och mycket mer. Kriterierna för vidareutvecklingen är att de ska:

  • Bidra till nyskapande eller oväntade upplevelser i stadsrummet, kanske med humor eller nya perspektiv
  • Ge ett mervärde eller fylla ett behov för allmänheten
  • Gärna vara interaktivt eller på annat sätt stimulera till aktivitet
  • Främja sociala möten och stadslivet

För att få en variation av upplevelser och höja den innovativa nivån tar vi hjälp av samarbetspartners och bjuder in till samskapande. Vi hoppas att partners ser möjligheten att bidra till smarta Oceanhamnen och kanske testa en idé i verkligheten. Det blir också en möjlighet att jobba med en fysisk plats och ett sammanhang under H22.

Vi tror både att vi med OPS! kan skapa innovativa hubs i stadsrummen med nyskapande och överraskande funktioner, men också att processen är innovativ med nya samarbetskonstellationer och samarbetsformer.

Vi har identifierat ett tiotal platser i Oceanhamnen som behöver wifi för att skapa en bra wifi-täckning i stadsdelen. Till dessa platser drar vi el och fiber; infrastrukturen för att kunna skapa en smart stad. På dessa platser bygger vi OPS! som i opportunities (möjligheter)!

 

Karta över Oceanhamnen med 13 punkter/Opsar

Kontakt

Namn: Sara Schlyter
E-post: Sara.Schlyter@helsingborg.se