Utmaning

Hur kan vi öka motståndskraften i våra el- och IT-system?

Hur kan vi öka motståndskraften i våra el- och IT-system?

Med fler saker och tjänster som kopplas upp och ihop digitalt ökar också sårbarheten, både för samhället och individen.  ​

Samtidigt medför en förändrad brottslighet nya risker, där digitaliseringen ökat möjligheterna för bland annat id-kapning, hackning, samt övertagande och styrning av saker såväl som tjänster. Den digitala infrastrukturen är dessutom beroende av elförsörjningen för att fungera, vilket understryker utmaningen. Hur kan vi begränsa denna sårbarhet och öka vår motståndskraft ute i förvaltningar och bolag?

Brännpunkter

Läs mer om drivkrafterna bakom utmaningen i stadens trend- och omvärldsanalys. I brännpunkterna beskrivs trender i Helsingborgs nära omvärld som påverkar utmaningen på olika sätt.

Kontakt: karolina.ekerlund@helsingborg.se

Globala Mål

Denna utmaning är en del av de globala hållbarhetsmålen för: