Digitalisering & Teknik

Så här kan staden minska trafikstörningar vid vägarbeten

Idé utforskas

Så här kan staden minska trafikstörningar vid vägarbeten

Vad?

Som trafikant i Helsingborgs stad vill du känna dig trygg och säker när du ger dig ut på vägarna oavsett om du cyklar, kör bil eller går till fots. Därför behöver staden ha koll på alla planerade och pågående vägarbeten och gör det genom krav på trafikanordningsplan (TA-plan).

Varför?

Idag finns okända vägavstängningar som inte är godkända och beviljade vilket riskerar att skapa onödiga problem i trafikmiljön.

Eftersom en vägavstängning alltid är ett hinder för trafikanter, räddningstjänst och annan blåljuspersonal behöver varje avstängning godkännas i förväg av kommunen. Varje år godkänns cirka 2000 stycken TA-planer i Helsingborgs stad.

Hur?

Med hjälp av en kamera så kan vi detektera alla pågående vägarbeten både de som ansökt och beviljats trafikanordningsplan och de som inte ansökt alls. AI analyserar data och tar fram en avvikelserapport som visar vilka avstängningar som saknar tillstånd.

Med det underlaget kan vi sedan åka ut och inspektera avvikelserna vilket innebär att vi har möjlighet att sätta in rätt åtgärder där det behövs.

Publicerad: 9 januari, 2024
Senast uppdaterad: 20 juni, 2024

Effektmål

Tryggare trafikmiljö på stadens gator

Effektmål

Bättre koll på okända vägarbeten

Effektmål

Minskad tidsåtgång för att detektera okända vägarbeten

Kontakt

Namn: Marlene Granlund
E-post: marlene.granlund@helsingborg.se