Vad?

IoT-verkstaden är en plats för att samla stadens IoT-själar och låta dem experimentera och implementera olika IoT-lösningar. Platsen ska både fungera som en mötesplats och som ett testlabb. Material ska finnas så personer snabbt kan testa av sin idé i verkligheten.

 

 

Varför?

Vi är duktiga på IoT men vi kan bli bättre, med en mötesplats och ett labb kan vi hjälpas åt att driva utvecklingen framåt, snabbt lära vad som fungerar och vad som inte fungerar och lära av varandra. Utvecklingen och kompetensen hos de inblandade i IoT-verkstaden kommer att höjas och det bästa är att alla får vara med. IoT-verkstaden ska utbilda stadens förvaltningar men och möjliggöra till fler samarbete mellan förvaltningar och näringsliv. Vi tror att när vi arbetar tillsammans så når vi mer och fler nyttor än om vi arbetar individuellt.

IoT-verkstaden ska samla insikter och utveckla nya värdeskapande tjänster, i staden, för medborgare!

 

Hur?

IoT-verkstaden ska mötas ett par gånger i månaden på Hbg Works. Det ska arbetas mot en tydlig inriktning i taget och på verkstaden ska det finnas hårdvara för att snabbt testa de hypoteser som tas in i verkstaden. Alla är välkomna att vara med i verkstaden och det är meningen att personerna som är med ska rotera beroende på fokusområde/inriktning. Extern kompetens, näringsliv och andra grupper ska bjudas in för event och utbildningar.

 

Effektmål

Öka kunskap gällande IoT i staden

Effektmål

Minst 4 skarpa test/use case inom IoT är testade och utvärderade

Kontakt

Namn: Andreas Postl
E-post: andreas.postl@helsingborg.se

Namn: Magnus Lindhe
E-post: Magnus.Lindhe@helsingborg.se