Digitalisering & Teknik

Blink – automatiserade och smarta anteckningar

Testas som pilot

Blink – automatiserade och smarta anteckningar

Vad?

Initiativet syftar till att förbättra kommunikationen med brukare och effektiviteten inom socialtjänsten och arbetsmarknadsförvaltningen. Genom att använda avancerad teknik för att omvandla tal till text skapas skriftliga inspelningar av samtal och möten mellan handläggare och brukare.

Varför?

Huvudsyftet med detta initiativ är att skapa en mer effektiv och användarvänlig arbetsmiljö för handläggare samtidigt som det främjar bättre kommunikation och dokumentation. Här är några av de viktigaste skälen till varför vi har valt att implementera transkribering av tal till text:

  1. Fokusera på brukaren och samtalet: Genom att automatisera transkriberingen av samtal frigörs handläggarnas tid och energi, vilket gör det möjligt för dem att vara mer närvarande och engagerade i samtalet med brukaren. Detta kan leda till bättre kvalitet på tjänsterna som erbjuds.
  2. Tidsbesparing: Genom att minska den administrativa bördan för handläggare, såsom att manuellt dokumentera samtal, kan de ägna mer tid åt att hjälpa brukare och lösa deras problem. Detta kan leda till snabbare och mer effektiva tjänster.
  3. Ökad dokumentationsnoggrannhet: Med skriftliga transkriptioner av samtal blir det enklare att behålla korrekt och detaljerad dokumentation. Handläggare kan snabbt gå tillbaka och verifiera vad som sagts i tidigare samtal, vilket kan vara avgörande i komplexa ärenden.

Hur?

För att implementera transkribering av tal till text inom socialtjänsten och arbetsmarknadsförvaltningen krävs ett strategiskt tillvägagångssätt:

  1. Teknologiimplementering: Inför användningen av pålitliga taligenkänningsverktyg och programvara för transkribering. Säkerställ att dessa verktyg är noggranna och anpassningsbara för att hantera olika dialekter och ämnen.
  2. Utbildning: Tillhandahåll utbildning och stöd till handläggare och brukare för att säkerställa att båda känner sig trygga att använda tekniken
  3. Sekretess och säkerhet: Implementera säkerhetsåtgärder för att skydda känslig information som registreras och transkriberas. Säkerställ att tekniken uppfyller alla lagkrav gällande sekretess och dataskydd.
  4. Utvärdering och feedback: Fortsätt att övervaka och utvärdera initiativet genom att samla in feedback från handläggare och brukare. Anpassa och förbättra systemet efter behov.

Genom att implementera transkribering av tal till text kan vi öka effektiviteten, förbättra kommunikationen och uppnå högre kvalitet på tjänsterna inom socialtjänsten och arbetsmarknadsförvaltningen. Detta initiativ är ett viktigt steg mot att skapa en mer tillgänglig och användarcentrerad service för våra medborgare.

Lärdomar

Publicerad: 14 september, 2023
Senast uppdaterad: 20 juni, 2024

Effektmål

20% tidsbesparing av dokumentation från handläggare som använder tjänsten

Effektmål

Bättre kvalitet i samtalen

Invånarinvolvering

Tjänsten kommer att användas med och utvärderas av invånare

Kontakt

Namn: Jonas Lindelöf
E-post: Jonas.Lindelof@helsingborg.se

Namn: Karolina Ekerlund
E-post: karolina.ekerlund@helsingborg.se