Digitalisering & Teknik

GPS-uppkopplade elcyklar i stadens tjänst

Testas som pilot

GPS-uppkopplade elcyklar i stadens tjänst

Vad?

Just nu pågår ett test där vi monterat GPS-sändare med larm på elcyklar som används inom hemvården. Tanken är att göra de mindre stöldbegärliga, men informationen från GPS-sändarna kan också göra mer nytta. Genom att mata in informationen från cyklarnas GPS till stadens datafabrik Smart City Lab får vi en överblick av hur cyklarna rör sig genom staden, var går det sakta, vilka genvägar som tas och liknande. Det är värdefull kunskap för såväl de som planerar rutterna i hemvården, men också stadsbyggnadsförvaltningen för att få information om vilka vägar som används mest, och vilka som undviks.

Varför?

Helsingborg är en bra stad att vara cyklist i, och även om det finns mycket kunskap kring hur vi rör oss i staden finns det idag inget pålitligt sätt att följa cyklister. Att veta hur cyklister rör sig är viktigt för stads- och trafikplanering, men de traditionella sätten att samla kunskap om cyklister är dyra och statiska. Genom GPS-uppkopplade cyklar kan vi få gratis tillgång till realtidsdata om hur cyklar rör sig.

Hur?

GPS-sändarna är installerade, så arbetet består av att läsa av och överföra information till databasen.

Publicerad: 10 juni, 2020
Senast uppdaterad: 29 september, 2023

Effektmål

Mer kunskap om hur cyklar används

Effektmål

Fler och snabbare återbördade stulna cyklar

Invånarinvolvering

Under våren 2021 driver ett student-team från Hyper Island ett projektarbete kring cyklarna och utför intervjuer med vårdpersonalen

Kontakt

Namn: Eric Semb
E-post: eric.semb@helsingborg.se