Digitalisering & Teknik

Sensorer för att mäta personalens stressnivåer

Avbruten

Sensorer för att mäta personalens stressnivåer

Vad?

Små sensorer i plåsterform som mäter och lagrar stressnivåerna i kroppen.

Varför?

Våra medarbetare jobbar med människors liv. Det är givande, utvecklande och roligt, men det kan också bli stressigt och svårt, inte minst under kristider.

För att skydda vår personal från utmattning och stress jobbar vi ständigt med att utveckla arbetsmiljön. Det är inte alltid enkelt att veta var och när stressen uppstår, ofta känner vi av det först efteråt.

Hur?

Genom att utrusta medarbetarna med små sensorer som fästs som diskreta plåster mäts personernas stressnivåer kontinuerligt. Sensorerna sparar datan tillsammans med platsinformation i realtid. På så sätt kan systemet med hjälp av färger visa och varna om stressnivåerna ökar för mycket inom ett område. Sensorerna gör det möjligt att följa utvecklingen över tid för att se var och när stressnivåerna bland personalen ökar, vilket i sin tur ger vägledning i arbetsmiljöarbetet. Datan som samlas in är anonymiserad för att skydda den personliga integriteten.

Publicerad: 8 juni, 2020
Senast uppdaterad: 20 juni, 2024

Effektmål

Minskade stressnivåer

Effektmål

Ökad kunskap om var och när stressen uppstår

Kontakt

Namn: Johan Müllern-Aspegren
E-post: johan.mullern-aspegren@helsingborg.se