Digitalisering & Teknik

Stadshubben

Realiserad

Stadshubben

Vad?

Pingday bidrar till ett enklare uppkopplat liv och gör en sammankopplad värld bättre.

Vi kopplar upp och samman saker och människor för att skapa en smart stad genom vårt sensornätverk Stadshubben som täcker hela Helsingborg. Data så som temperatur, CO2 halt, fukt, öppna stängda dörrar och tända/släckta lampor och spis samlas in, analyseras och visualiseras och hjälper människor att förbättra, förenkla och spara på miljön.​

Varför?

Stadshubben är en basinfrastruktur för IoT som täcker hela Helsingborg och via Stadshubbsalliansen även 50 andra svenska kommuner. Stadshubbsalliansen är ihopkopplad med Finlands och Norges nationella IoT-nät.​

Hur?

Pingday har ett antal IoT initiativ tillsammans med stad och partner där sensorer kopplas upp över Stadshubben och data samlas in för att göra nytta och skapa en smartare uppkopplad stad.

Publicerad: 15 oktober, 2021
Senast uppdaterad: 9 november, 2023

Kontakt

Namn: Pingday
E-post: info@pingday.se

Länkar