Digitalisering & Teknik

Vattenkvalitet Lussebäcken före och efter

Idé utforskas

Vattenkvalitet Lussebäcken före och efter

Vad?

Inför utbyggnaden av Ramlösa planerar staden att göra åtgärder som förbättrar statusen på Lussebäcken. Genom den här piloten vill vi göra en nollmätning av statusen på bäcken men också testa ny teknik för att mätning i vattendrag.

Varför?

För att följa upp effekten av åtgärderna på övergödning och flödesregimen (flödet) i vattendraget vill vi testa en sond som kan mäta grumlighet, organisk halt, pH och temperatur.

För att följa upp åtgärder för biologisk mångfald innan åtgärderna anläggs ska vill vi genomföra naturinventeringar och kolla hur många djur av vilka arter som finns i området. På så sätt har vi något att jämföra med om några år när åtgärderna är genomförda. Noggranna uppföljningar av miljöåtgärder är sällsynta och det är ofta svårt att veta vilken effekt en åtgärd har. Hur ska vi kunna veta att det är mer groddjur i och med de dammar vi anlade om vi inte har kollat hur många det fanns där innan? I och med Åtgärdsprogrammet Lussebäcken vill vi göra rätt från början.

Hur?

Med hjälp av sonden som följer upp effekten av åtgärderna görs även mätningar som kompletteras och kalibreras med sedvanliga manuella vattenprover. För mätning av kväve och fosfor används så kallade sorbiceller som även de är en innovation som kan göra miljöövervakningen både enklare och billigare. Med stöd av forskare från SLU vill vi komma fram till vad som är den bästa och mest kostnadseffektiva metoden för oss i Helsingborg. Vi planerar att en masterstudent ska samla in data från mätningarna, analysera det och sedan skriva en rapport.

Publicerad: 20 maj, 2022
Senast uppdaterad: 5 juli, 2024

Effektmål

Få en referenspunkt för framtida uppföljningar av Lussebäckens status innan staden gör åtgärder i bäcken. Hitta en modern och effektiv metod för övervakning av vatten i staden

Kontakt

Namn: Daniel Graf
E-post: daniel.graf@helsingborg.se