Digitalisering & Teknik

Det uppkopplade storköket

Avbruten

Det uppkopplade storköket

Vad?

Kan vi använda sensorer istället för papper, penna och pärm för att sköta egenkontrollen i våra kök?

Varför?

För att säkerställa god livsmedelshygien i ett storkök använder vi oss av en rad olika rutiner, som att till exempel vid jämna mellanrum kontrollera att temperaturen i kylrummet håller sig inom rätt gränser. Idag följs rutinerna upp genom att vi noterar temperaturen i ett dokument och samtidigt noterar eventuella avvikelser och vilka åtgärder vi tar till om det funnits en avvikelse.

Den här processen görs idag med penna och papper och det blir många papper som samlas i en pärm – och många timmar som läggs på att kontrollera att temperaturer stämmer. Detta är timmar som kanske istället kan gå till att prata med en matgäst eller ta fram ett nytt recept.

Hur?

Nu undersöker vi hur mycket av mätningsarbetet som vi kan lämna över till sensorer och hur mycket tid vi kan frigöra då. Vi är också nyfikna på vilken data vi kan få tillgång till och vad vi kan göra med den om den inte längre är inlåst i en pärm.

Under testets gång har olika sensorer och gateways testats för att hitta vad som skulle kunna funka. Sedan testet initierades har Måltidsservice implementerat ett nytt system för digital egenkontroll

Status: Avbruten

Då förutsättningarna förändrats bland annat utifrån det nya systemet så anser vi innovationspilotens testfas vara avslutad och initiativet fortsätter som utvecklingsprojekt inom ordinarie drift.

Publicerad: 8 juni, 2020
Senast uppdaterad: 18 april, 2024

Effektmål

Tidsbesparing och ökad tillgång till data

Invånarinvolvering

Detta initiativet involverar inte invånarna i någon större utsträckning.

Kontakt

Namn: Jonas Paulsson
E-post: jonas.paulsson@helsingborg.se

Namn: Andreas Postl
E-post: andreas.postl@helsingborg.se

Namn: Jakob Troedsson
E-post: jakob.troedsson@oresundskraft.se