Utmaning

Hur får vi alla i samhället att bli anställningsbara eller självförsörjande?

Hur får vi alla i samhället att bli anställningsbara eller självförsörjande?

Antalet arbetslösa i Helsingborg ökar och ökningen är tydligast i gruppen unga 18-24 år. ​

Vi behöver arbeta mer proaktivt med att förhindra att människor blir beroende av försörjningsstöd, till exempel genom att få fler att vilja utbilda sig. Många arbetslösa saknar de kompetenser som efterfrågas på en allt rörligare och förändrad arbetsmarknad. Eller kunskap om och färdigheter i att driva egen verksamhet. Hur blir vi bättre på att proaktivt se till att alla i samhället blir ​anställningsbara eller självförsörjande?

Brännpunkter

Läs mer om drivkrafterna bakom utmaningen i stadens trend- och omvärldsanalys. I brännpunkterna beskrivs trender i Helsingborgs nära omvärld som påverkar utmaningen på olika sätt.

Kontakt: Peter.ekstrom@helsingborg.se

Globala Mål

Denna utmaning är en del av de globala hållbarhetsmålen för:

Innovationsinitiativ relaterade till utmaningen