Digitalisering & Teknik

Helsingborgs digitala tvilling

Testas som pilot

Helsingborgs digitala tvilling

Vad?

Med Helsingborgs digitala tvilling skapar vi nya förutsättningar för den framtida samhällsbyggnadsprocessen

En uppdaterad, responsiv och visuellt tilltalande digital tvilling som möjliggör analyser och simuleringar i en 3D-miljö kommer att hjälpa stadens anställda och politiker att fatta snabba och välgrundade beslut. Utöver detta kommer den dessutom att ge helsingborgarna bättre förståelse för kommande förändringar i stadsmiljön och därmed ge fler möjligheten att aktivt engagera sig i stadsutvecklingen.

Exempel på analyser som ska kunna göras med hjälp av den digitala tvillingen:

  • Möjlighet att testa olika scenarier vid stadsutvecklingsprojekt och visualisera en utvecklingsplans effekter på närmiljön.
  • Simulering av sol/skugga, översvämning, trafikflöden, optimerade utryckningsvägar, grönområden, buller mm.
  • Analysera och bygga förståelse för data från olika sensorer (IoT) och AI.

Varför?

Vår vision är att vår digitala tvilling ska bygga på stadens geografiska information, ge verksamheterna tillgång till data med möjlighet att bygga enklare applikationer där fokus ligger på analyser. Dessa analyser ska sedan kunna visualiseras för att skapa en snabb och sammanfattande förståelse av komplexa datamaterial.

Hur?

Stadsbyggnadsförvaltningen har beviljat 410.000 kronor i innovationsmedel för att möjliggöra en  resursmässig uppskalning i form av en konsult som bland annat har i uppdrag att se över arbetet som gjorts hittills. Det extra kompetenstillskottet behövs för att staden ska få så stor utväxling som möjligt av satsningen. Uppskalning i form av utökade funktionaliteter för vindsimulering samt siktlinjer har kommit på plats våren 2022.

Publicerad: 10 juni, 2020
Senast uppdaterad: 24 maj, 2024

Effektmål

Möjliggöra analyser och simuleringar i en 3D-miljö vilket kommer att hjälpa stadens anställda och politiker att fatta snabba och välgrundade beslut.

Kontakt

Namn: Magnus Ihrefors
E-post: Magnus.Ihrefors@helsingborg.se