Digitalisering & Teknik

Ökad folkhälsa med hjälp av AI

Avbruten

Ökad folkhälsa med hjälp av AI

Vad?

Epitrend är ett statistiskt verktyg utvecklat av Spectronic Medical och implementerat i ett samarbete mellan Helsingborgs stad, Spectronic Medical, Wihlborgs och Get AI.

Varför?

Genom att mäta och uppmärksamma trender i kroppstemperaturen hos stora grupper av människor blir det möjligt att skapa bättre beslutsunderlag för hälsofrämjande insatser. Vi kan exempelvis få tidiga indikationer om när influensasäsongen börjar och göra uppskattningar om hur långvarig den ser ut att bli.

Hur?

Med hjälp av sensorer som uppskattar kroppstemperatur på distans och AI som analyserar data kan vi mäta trender av förhöjd kroppstemperatur hos stora grupper av människor. Eftersom feber anses vara ett tidigt och relativt säkert tecken på begynnande eller pågående infektionssjukdom kan den här statistiken varna för kommande epidemier i samhället. Statistiken kan också användas för att jämföra folkhälsan lokalt med övriga delar av landet.

Ingen persondata lagras eftersom databehandlingen sker i själva sensorn. Verktyget kan alltså inte användas för att hämta information om enskilda individers kroppstemperatur, bara trender i samhället.

Detta är en innovationspilot som testas på Helsingborg C. Om pilotprojektet ger bra resultat kan sensorer användas på andra platser i staden.

Publicerad: 16 november, 2020
Senast uppdaterad: 24 maj, 2024

Effektmål

Högre kvalitet i beslutsfattande kring stadens epidemihantering

Resultat

Ett års data är nu insamlad och tillgänglig för externa och interna parter för vidare analys.

Kontakt

Namn: Martin Güll
E-post: martin.gull@Helsingborg.se

Namn: Joakim Jardenberg, Get AI
E-post: joakim@getai.se