Vad?

Hur kan VR-teknologi användas inom LSS för att träna på bemötande och konflikthantering?

Varför?

Nu satsar vi på en ny, unik och innovativ utbildning i bemötande och konflikthantering med hjälp av VR-teknologi. I utbildningen får deltagarna uppleva autentiska scenarier i VR-miljö och träna på att bemöta en avatar som i realtid reagerar på deltagarens beteende, röstläge, puls och ordval.

Hur?

Utbildningen är utvecklad av beteendevetare Maria Bauer på Framvik, som har mer än 30 års yrkeserfarenhet från rättsväsende, vård och omsorg, och kommer att användas för att kompetensutveckla personal i bemötande och konflikthantering för att bättre hantera situationer som kan uppstå i verksamheten.

Effektmål

Tryggare personal har bättre förutsättningar för att ge god vård och omsorg

Invånarinvolvering

Tester genomförs med personal inom vårdyrket

Kontakt

Namn: Daniela Cartes Fernández
E-post: daniela.cartesfernandez@helsingborg.se

Namn: Marie Strömberg
E-post: marie.stromberg@helsingborg.se