Digitalisering & Teknik

Träna bemötande och konflikthantering i VR

Realiserad

Träna bemötande och konflikthantering i VR

Vad?

Vård- och omsorgsförvaltningen satsar på en ny och innovativ utbildning i bemötande och konflikthantering med hjälp av VR-teknologi. I utbildningen får deltagarna uppleva autentiska scenarier i VR-miljö och träna på att bemöta en avatar som i realtid reagerar på deltagarens beteende, röstläge, puls och ordval.

Idén testar VR-teknologi inom LSS för att träna på bemötande och konflikthantering.

Varför?

Bemötande av utmanande beteende kan i vanliga fall vara svårt att förbereda sig och träna på. I en VR-miljö är det helt riskfritt att testa och utvecklas sig själv vid situationer som kräver bemötandekompetens.

VR-satsningen användas till att kompetensutveckla personal i bemötande och konflikthantering för att bättre hantera situationer som kan uppstå i verksamheten.

Hur?

Utbildningen är utvecklad av beteendevetare Maria Bauer på utbildnings- och innovationsföretaget Framvik, som har mer än 30 års yrkeserfarenhet av bemötandeproblematik.

Under 2021 har en grupp medarbetare fått testa den nya VR-tekniken och deltagit i en utvärdering av den för att kunna utveckla idén och få ut bästa möjliga effekt av VR-träningen framöver. Utvärderingen var klar i februari 2022.

Vår egen förstudie är grundlig och unik. Vi är även en av de första kommunerna i Sverige som genomför VR-träning i bemötande. Detta ger oss förutsättningar att komma ännu längre i användningen av VR i verksamheten.

För att göra VR så tillgängligt som möjligt behövs det personal som avsätter tid och har kunskap om hur tekniken fungerar och hur man rent pedagogiskt använder den. Därför finns det ett förslag och önskemål om att införa en ”VR-pedagog” på förvaltningen. Inledningsvis kan denna funktion verka inom LSS-verksamheten, men kan utökas att även bli en aktivitet inom äldreomsorgen. Visar det sig att funktionen VR-pedagog ger önskad effekt, kan den komma att finansieras verksamhetsgemensamt om behov finns.

Initiativet har i december 2022 beviljats ytterligare medel för att under 2023 bekosta införandet av VR-pedagog (projektanställning), inköp av utrustning, inköp av appar och programvara samt för licenser för programvaran för VR-träning. För mer information se initiativet ”VR för hyresgäster och deltagare inom LSS”.

Publicerad: 22 juni, 2020
Senast uppdaterad: 20 juni, 2024

Effektmål

En ökad förståelse för bemötande inom LSS ger tryggare personal och höjer kvaliteten på den vård och omsorg som vi bedriver

Effektmål

Projektet vänder sig till personal inom LSS som genom kompetensutveckling levererar en bättre vård och omsorg till våra kunder och hyresgäster.

Invånarinvolvering

Tester genomförs med medarbetare inom vårdyrket.

Kontakt

Namn: Daniela Cartes Fernández
E-post: daniela.cartesfernandez@helsingborg.se

Namn: Marie Strömberg
E-post: marie.stromberg@helsingborg.se