Vad?

Vård- och omsorgsförvaltningen satsar på en ny och innovativ utbildning i bemötande och konflikthantering med hjälp av VR-teknologi. I utbildningen får deltagarna uppleva autentiska scenarier i VR-miljö och träna på att bemöta en avatar som i realtid reagerar på deltagarens beteende, röstläge, puls och ordval.

Idén testar VR-teknologi inom LSS för att träna på bemötande och konflikthantering.

Varför?

Bemötande av utmanande beteende kan i vanliga fall vara svårt att förbereda sig och träna på. I en VR-miljö är det helt riskfritt att testa och utvecklas sig själv vid situationer som kräver bemötandekompetens.

VR-satsningen användas till att kompetensutveckla personal i bemötande och konflikthantering för att bättre hantera situationer som kan uppstå i verksamheten.

Hur?

Utbildningen är utvecklad av beteendevetare Maria Bauer på utbildnings- och innovationsföretaget Framvik, som har mer än 30 års yrkeserfarenhet av bemötandeproblematik.

Under 2021 har en grupp medarbetare fått testa den nya VR-tekniken och deltagit i en utvärdering av den för att kunna utveckla idén och få ut bästa möjliga effekt av VR-träningen framöver. Utvärderingen beräknas vara klar i februari 2022.

 

Effektmål

En ökad förståelse för bemötande inom LSS ger tryggare personal och höjer kvaliteten på den vård och omsorg som vi bedriver

Effektmål

Projektet vänder sig till personal inom LSS som genom kompetensutveckling levererar en bättre vård och omsorg till våra kunder och hyresgäster.

Invånarinvolvering

Tester genomförs med medarbetare inom vårdyrket.

Kontakt

Namn: Daniela Cartes Fernández
E-post: daniela.cartesfernandez@helsingborg.se

Namn: Marie Strömberg
E-post: marie.stromberg@helsingborg.se