Digitalisering & Teknik

Digital infrastruktur via framtidens belysning

Idé utforskas

Digital infrastruktur via framtidens belysning

Vad?

Med hjälp av sensorer kan stadens gatubelysningsnät öppna upp för nya möjligheter att samla in data om hur staden mår.

Staden kan samla in mängder av olika data via sensorer som sitter på gatubelysningsstolparna runt omkring i Helsingborg. Med hjälp av dessa kan man exempelvis göra temperaturmätning, bullermätning, räkning av bilar, närvarodetektering osv. Först ut i projektet är bland annat att etablera belysning runt löparspåren i Pålsjö skog samt vid Bruces skog.

”What´s in it for someone else?”. Frågan symboliserar det mind set staden arbetar utifrån där insikten är att vi inte på förhand kan veta vem som kommer att förädla datat och vad det kommer att användas till. Kanske blir det ett externt företag eller varför inte en student på Campus som hittar en lösning på ett behov och skapar nytta för invånarna. Arbetet med stadens gatubelysning är utmanande just eftersom det är så många ovissa parametrar men också spännande av samma anledning. Hur och vilken roll framtidens gatubelysning kommer att spela kan vi bara sia om, men en sak är säker- genom att hämta in och analysera insamlad data kommer vi att kunna se samband som vi inte tidigare sett och på så vis också få möjlighet att göra traditionella saker på ett nytt och smartare sätt.

Publicerad: 12 maj, 2020
Senast uppdaterad: 18 april, 2024

Effektmål

Med hjälp av sensorer kan stadens gatubelysningsnät öppna upp för nya möjligheter att samla in data om hur staden mår.

Kontakt

Namn: Christopher Petersson
E-post: christopher.petersson@helsingborg.se