Digitalisering & Teknik

Infotavlan – fastighetsförvaltning via digital skärm

Idé utforskas

Infotavlan – fastighetsförvaltning via digital skärm

Vad?

Genom att installerar digitala uppkopplade skärmar där viktig och aktuell fastighetsinformation visas för hyresgästerna skapar vi tillsammans med hyresgästerna en mer hållbar och digital fastighetsförvaltning.

Varför?

Vi kan snabbare nå ut med information till alla som arbetar i fastigheten om exempelvis planerade renoveringar eller annan aktuell driftinformation vilket vi tror leder till nöjdare hyresgäster. Vi tror även att information om aktuell energi och värmeförbrukning kan leda till förändrade beteenden som gör att fastighetens el – och värmeförbrukning minskar vilket leder till en mer hållbar fastighet.

Hur?

Vi installerar info-skärmar på fyra av fastighetsförvaltningens objekt och tillsammans med hyresgästerna tar vi fram vilken typ av information som ska visas och på vilket sätt.
Vi tar fram en mjukvara och layout för skärmen samt hur den kan kopplas mot befintligt fastighetssystem.

Publicerad: 2 januari, 2024
Senast uppdaterad: 12 februari, 2024

Effektmål

Minskad energiförbrukning på fastigheten

Effektmål

Nöjdare hyresgäster

Kontakt

Namn: Katia Lilja
E-post: katia.lilja@helsingborg.se