Hur främjar vi psykisk hälsa bland unga?
Hälsa

Hur främjar vi psykisk hälsa bland unga?

Statistiken visar att allt fler barn och unga i Sverige drabbas av psykisk ohälsa. ​

Sedan mitten av 1980-talet har andelen unga som uppger att de har återkommande psykosomatiska symtom fördubblats, och nästan hälften av 15-åringarna har denna typ av besvär. Hur kan vi arbeta proaktivt med att förhindra och lindra symtomen?​

Kontakt: pernilla.danielsson@helsingborg.se

Brännpunkter

Läs mer om drivkrafterna bakom utmaningen i stadens trend- och omvärldsanalys. I brännpunkterna beskrivs trender i Helsingborgs nära omvärld som påverkar utmaningen på olika sätt.

Globala Mål

Denna utmaning är en del av de globala hållbarhetsmålen för: