Utmaning

Hur kan vi stävja välfärdsbrott?

Hur kan vi stävja välfärdsbrott?

Bedrägerierna riktade mot de offentliga välfärdssystemen ökar och kan ofta kopplas till den organiserade brottsligheten. Helsingborg är inte immun mot utvecklingen.

Det handlar bland annat om att det blivit vanligare att föreningar och företag på felaktiga grunder tar emot offentliga utbetalningar, och att det många gånger finns kopplingar till den organiserade brottsligheten. När medel stjäls från välfärdssystemen genom omfattande och strukturerade brottsupplägg blir det mindre pengar över till vård, skola och omsorg. På kortare sikt riskerar det att undergräva förtroendet för politiker och myndigheter. På längre sikt kan utvecklingen i värsta fall bli systemhotande och underminera förutsättningarna för tillväxt, trygghet och välfärd i hela samhället. Hur kan vi bli bättre på att förhindra felaktiga utbetalningar? Hur kan vi öka vår förmåga att upptäcka försök till infiltration och påverkan på beslut? Hur kan vi stävja svarthandel med varor och tjänster som skapar möjligheter för den organiserade brottsligheten att växa?

Läs mer om drivkrafterna bakom utmaningen i stadens trend- och omvärldsanalys. I brännpunkterna beskrivs trender i Helsingborgs nära omvärld som påverkar utmaningen på olika sätt.

Globala Mål

Denna utmaning är en del av de globala hållbarhetsmålen för: