Hälsa

Kvällsöppet – öppna stödträffar för anhöriga barn

Testas som pilot

Kvällsöppet – öppna stödträffar för anhöriga barn

Vad?

Vi möter en liten del av alla de barn som är anhöriga till någon med psykisk ohälsa, missbruk, sorg samt skilsmässa med konflikt. Att öppna upp för en mer öppen verksamhet är ett försök till att kunna möta upp fler barn i dessa situationer.

Vi testar att erbjuda föräldrafria temakvällar på Familjehuset, för barn som delagit i våra barnstödgrupper eller för barn utifrån som söker extra stöd i vardagen.

Kvällarna ska bli en mötesplats där barn 7-18 år kan träffas och möta andra i liknande situation.​

Målet är att barn inte känner sig ensamma i sin situation. Att de får strategier för att kunna må så bra som möjligt oavsett hur deras anhöriga mår.​

Varför?

Det är av vikt att komma in i ett tidigt skede, då dessa barn är symtombärare och har en sårbarhet att utveckla egen problematik. Flertalet av dessa barn bär på skam och skuld över hur deras situation ser ut. Dessa känslor är inte lätta att dela med sig av på en ”vanlig” fritidsgård.   ​

Ett annat behov vi sett är att vissa barn upplever ett tomrum efter de har avslutat våra barngrupper. Denna verksamhet/aktivitet är tänkt att möta tomrummet som uppstår när man genomgått grupp samt för de barn som av olika anledningar inte gått i grupp. Det finns ingen plats eller liknande stöd som möter upp detta behov.  ​

Hur?

Att två kvällar i månaden erbjuda barn som är anhöriga att komma till Familjehuset. Vid varje tillfälle kommer vi att ha tema utifrån Hela människan-hjulet. ​

Barnen får se att de inte är ensamma, kommer i ett sammanhang, får strategier för att hantera och kunna påverka sitt eget mående. ​

Pyssla, se på film, göra olika lekar och aktiviteter, äta tillsammans, lära känna nya kompisar och umgås utan krav och måsten men med insikten av att alla som är där har liknande situation i hemmet.

Vi kommer upprätta ett samarbete med skol/fritidsförvaltningen och fritidsgårdar i staden för att erbjuda fler plattformar för ungdomarna utanför våra träffar. ​

Publicerad: 28 augusti, 2023
Senast uppdaterad: 18 april, 2024

Invånarinvolvering

Deltagarna på träffarna kommer utvärdera träffarna och deltagare från barngrupperna har även varit med och tagit fram konceptet.

Kontakt

Namn: Camilla Eriksson
E-post: camilla.eriksson@helsingborg.se