Hälsa

ToMoveIt – Kan vi få barn att röra sig mer med hjälp av gamification?

Avbruten

ToMoveIt – Kan vi få barn att röra sig mer med hjälp av gamification?

Vad?

Vi vill utforska om en digital tjänst kopplat till ett aktivitetsarmband kan få barn att röra sig mer, både genom spontana rörelseuppdrag och genom organiserad aktivitet från exempelvis föreningslivet. All rörelse ger poäng, poängen kan barnen följa i ett webbgränssnitt.

Varför?

Barn rör sig mindre och mindre, inte på grund av att de inte vill utan för att de ser hinder på vägen. Kan vi utveckla en tjänst som tar bort de hinder som barn känner för att starta en ny aktivitet eller för att komma ut och göra spontana uppdrag?

Hur?

Skolan förser ett barn med ett aktivitetsarmband som varje dag synkas mot en digital tjänst.  I den digitala tjänsten kan barn välja små rörelseuppdrag som de kan genomföra under dagen eller välja att prova på en ny aktivitet. Via tjänsten får barnen information om hur de ska förbereda sig inför den valda aktiviteten. De kan utöver det också vara aktiva deltagare och själva skapa rörelseuppdrag som de själva och andra  kan testa – och filma  när de provar aktiviteten om de vill.

På aktivitetsarmbandet kan de följa hur nära de är att klara dagens rörelsemål. Armbandet påminner också barnen ifall de har suttit stilla i en timme.

Tjänsten ska testas under vårterminen 2021 på klass 5a på Anneroskolan och initiativet har vi valt att kalla ”ToMoveIt” .

Resultat

Efter tester med eleverna på Anneroskolan under vårterminen sammanfattar ToMoveIt-teamet några av insikterna så här:

 • Det direkta engagemanget som ToMoveIt skapat hos barnen har gjort att de
  rört sig mer under skoldagen. En del barn har tagit den rörelsen och insikten med
  sig in i fritiden också.
 • I direkt anslutning till rörelsen kan vi se en ökad koncentration i form av ett lugn i
  klassrummet.
 • Ett antal barn har börjat med aktiviteter efter skolan i takt med att vi pratat mer om
  det positiva med ökad rörelse. Vi har också fått en bild av att det finns ett sug efter
  att lära sig mer om vad föreningslivet i Helsingborg erbjuder.
 • Avatar och armband visade sig spela mindre roll för ökad rörelse. Istället blev det tydligt att elevens egna delaktighet i skapandet av aktiviteter/rörelsekort spelar en större roll för den inre motivationen.

Resten av testresultaten hittar du här: testresultat_tomoveit.

Status: Avbruten/Pausad.

Då initiativets idébärare har slutat undersöker vi nu om någon vill ta vid och utforska vidare med andra användningsområden.

Publicerad: 29 september, 2020
Senast uppdaterad: 24 maj, 2024

Effektmål

Ökad rörelse hos barn så deras rörelse möter Folkhälsomyndigheternas rekommendationer

Resultat

Under testerna rörde eleverna på sig mer under skoldagen. Elevernas egna delaktighet i skapande av aktiviteter var dock det som ökade motivationen mest.

Invånarinvolvering

ToMoveIt testas och utvecklas tillsammans med eleverna på Anneroskolan.

 • Drivs av

  Skol- och fritidsförvaltningen

 • Utmaning

  Hur främjar vi psykisk och fysisk hälsa bland unga?

 • Kategori

  Hälsa

 • Teknologier

  Applikation

 • Estimerad budget

  180497 kr

 • Kostnad hitintills

  180497 kr

 • Sektor

  Barn och unga / Skola

 • Partners

  Hbg Works / Skol- och fritidsförvaltningen

Kontakt

Namn: Ehsan Zilaei, Stadsledningsförvaltningen
E-post: ehsan.zilaei@helsingborg.se

Namn: Karolina Ekerlund, Avdelningen för Innovation & Transformation
E-post: karolina.ekerlund@helsingborg.se