Hälsa

Aktivitetshuset Tryckeriet skippar fasta mallar

Realiserad

Aktivitetshuset Tryckeriet skippar fasta mallar

Vad?

Tryckeriet är ett aktivitetshus som testar nytt, här möts vi över generationsgränserna och hittar varandra i våra intressen. Vi skippar de fasta mallarna och låter idéerna bestämma åt vilket håll verksamheten ska växa.

Varför?

Vi tror att vi skapar bättre verksamhet, genom att göra flera invånare delaktiga och låter ungdomar producera innehållet i aktivitetshuset. Inga aktiviteter startas upp utan att vi har ställt oss frågan varför och har ett svar på det. Vems behov och efterfrågan är det vi löser. Arbetet är nära knutet till tjänstedesign och personalen utbildas kontinuerligt inom detta.

Hur?

På Tryckeriet växer nya rum och aktiviteter fram – två H22-LAB, green room, ett aktivitetskök för invånarna, dansrum mm. Rum där vi tänker, funderar, formar och inspireras till nya idéer. Där vi låter fantasin leda oss framåt. Hur kan vi visualisera våra idéer och framtiden? Vi kanske inte kan testa allt ute i verkligheten, men i vårt 360° filmrum kan vi bygga virtuella världar där allt är möjligt!

Publicerad: 20 mars, 2020
Senast uppdaterad: 18 april, 2024

Effektmål

Ökad delaktighet och medskapande av invånare i Helsingborg.

Invånarinvolvering

Test sker tillsammans med invånare (alla åldrar) som besöker Tryckeriet och skapar innehållet.

Kontakt

Namn: Brita Jensen
E-post: Brita.Jensen@helsingborg.se

Namn: Maria Jönsson
E-post: maria.jonsson4@helsingborg.se

Länkar