Hälsa

Lekstråket

Testas som pilot

Lekstråket

Vad?

Att resan är målet har du nog hört förut – och precis så är det här! Lekstråket är 800 meter långt och binder samman Drottninghög och Fredriksdal, från Vattenlekan till Dinosaurielekan. Istället för en halvtrist transportsträcka som bara tar dig mellan punkt A och punkt B, finns nu detta stråk som uppmuntrar alla åldrar till lekfullhet och rörelse. 

Här finns alltifrån hinderbanor, hopputmaningar, träd med ansikten till utegym och Twisterspel.
Endast fantasin sätter gränser!

Med lekstråket vill vi testa nya möjligheter för lekfulla inslag i staden.

Varför?

Mellan den populära lekplatsen Drakar och Prinsessor och den nya lekplatsen på Fredriksdal aktiveras stråket med lekfulla inslag för alla åldrar. Syftet är att låta leken ta större plats i vår vardag och göra annars tråkiga transportsträckor till fantasifulla äventyr som barnen längtar samtidigt som vi knyter ihop två stadsdelar med varandra. Genom att bygga ett stråk som uppmuntrar till lek och rörelse hoppas vi också kunna bidra till en tryggare stad för våra invånare- här med fokus på de yngre invånarna!

Hur?

OBS! Du besöker Lekstråket på egen risk. Det kan hända att du tycker det är lite för roligt och därmed glömmer bort tid och rum. Risken för träningsvärk är överhängande. 

Lekstråket kommer att finnas kvar även efter H22 City Expo, och är ett samarbete mellan Helsingborgs stad, Linnea Hanell (landskapsarkitektstudent), Tove Due (HAGS), Karl-Oskar Anderberg (industridesigner),Tim Nedrup (konstnär) och Martin Björklund (projektutvecklare). 

Publicerad: 7 oktober, 2020
Senast uppdaterad: 20 juni, 2024

Effektmål

Vi vill testa nya möjligheter för lekfulla inslag i staden.

Kontakt

Namn: Johanna Elgström
E-post: johanna.elgstrom@helsingborg.se

Namn: Alfred Nerhagen
E-post: alfred.nerhagen@helsingborg.se