Vad?

Ommej är ett digitalt verktyg för att öka delaktighet och inflytande för barn och ungdomar.

Varför?

Det är svårt att få barn och unga delaktiga i utvecklingen av sociala tjänster.

Hur?

Ommej är ett sätt att direkt öka inflytande genom att barnet själv kan fylla i uppgifter om sitt mående via appen. Resultatet kan sedan samlas, anonymiseras och användas för att utveckla verksamheten.

Kontakt

Namn: Vendela Hagberg
E-post: vendela.hagberg@helsingborg.se