Hälsa

App för ungdomars delaktighet (Ommej)

Skalas upp

App för ungdomars delaktighet (Ommej)

Vad?

Ommej är ett digitalt verktyg för att öka delaktighet och inflytande för barn och ungdomar. Den är kopplad till ommej.se där barn kan logga in via sin egen smartphone eller surfplatta.

Varför?

Det är svårt att få barn och unga delaktiga i utvecklingen av sociala tjänster. Genom omMej får barnen får svara på frågor om hur de har det, exempelvis i familjen, med kompisar och i skolan. Varje svar genererar ett antal följdfrågor. Barnet kan när som helst logga ut och logga in igen för att fortsätta eller ändra sina svar.

Hur?

Ommej är ett sätt att direkt öka inflytande genom att barnet själv kan fylla i uppgifter om sitt mående via appen. Resultatet kan sedan samlas, anonymiseras och användas för att utveckla verksamheten.

OmMej håller nu på att utvecklas för att främja kommunikationen mellan barn och unga och deras föräldrar. Som förälder kommer du att kunna få råd och stöd i hur du kan hjälpa ditt barn på olika vis och ditt barn kommer att kunna välja att dela med sig av information om sig själv till dig.

Lärdomar

Vi tar ett omtag om OmMej i Socialförvaltningen då vi blir den part som erbjuder detta i staden. Vi ser större möjligheter att arbeta med analys utifrån verktyget och ska se över implementeringen för att se hur vi kan stärka den och därmed barnperspektivet i förvaltningen utifrån analysen och barnets beskrivna behov.

Publicerad: 11 juni, 2020
Senast uppdaterad: 18 april, 2024

Kontakt

Namn: Vendela Hagberg
E-post: vendela.hagberg@helsingborg.se